top of page
Пошук
  • Фото автораNataliyakot Nataliyakot

Освітній Хаб - простір європейського зразка

Одним із ключових напрямів роботи КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж» в умовах дії правового режиму воєнного стану є активне упровадження інновацій в традиційний освітній процес.

У 2018 році в коледжі створено структурний підрозділ «Заклад І рівня початкової загальної освіти».

У 2019 році отримано Ліцензію на провадження освітньої діяльності за І рівнем вищої освіти «Бакалавр».

28 квітня 2023 року Розпорядженням Балтської міської ради Одеської області було створено інноваційний освітній Хаб з метою інтеграції зусиль закладів та установ освіти міста Балта, ефективної взаємодії задля навчання і розвитку, оновлення змісту освіти та згуртування поколінь. Угоду про співпрацю підписали Кулик П.Я., начальник відділу освіти Балтської міської ради, Іванніков С.І., директор КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж», Мазур С.О., директор ГО «Ладушки».

Освітній Хаб – це простір європейського зразка, осередок практичної роботи з молоддю та різновіковими цільовими аудиторіями громадян, що сприяє навчанню впродовж життя, інтеграції формальної та неформальної освіти, інтенсифікації активних форм і методів освітнього процесу, розвитку ініціативності і соціальної активності, громадянської освіти, вихованню духовності й загальнолюдських цінностей, популяризації здорового способу життя.

Ефективна організація нововведень в педагогічному коледжі залежить від розвитку професійної компетентності педагогічного колективу, його потенціалу в умовах пошуку, створенні науково-методичної та матеріально-технічної підтримки інноваційних змін.

Створення Хабу зумовлює реорганізацію системи методичної роботи, яка передбачає:

- забезпечення наступності змісту освіти і координації діяльності на різних ступенях освіти;

- створення інтегрованих навчальних планів і програм;

- зміна усталених організаційних процедур;

- зміна організаційної структури закладу;

- забезпечення зв’язку між вищою, передвищою, загальною середньою, дошкільною освітою.

Для закладів освіти надзвичайно важливо відчувати «пульс часу», постійно оновлюватись, бо лише тоді педагоги зможуть допомогти здобувачам освіти віднайти ціннісно-смислову опору власної життєдіяльності, успішно реалізуватися в соціумі.

Ключовими ознаками ефективного педагогічного колективу є розуміння процесу впровадження змін і брак страху перед ними.

Успішна реалізація нововведень зумовлює перехід педагогічного коледжу на новий рівень розвитку – інноваційний.


16 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page