Освітньо - методична діяльність

«Сучасний зміст освіти – багатоаспектний. Він має охоплювати не лише знання, а й способи практичної діяльності, творчий досвід, ціннісні орієнтації особистості».                                                                                                                                                                                                                                                В.Кремень

лолтьлдть.jpg

  2018 рік став останнім із 88 - річної епохи Балтського педагогічного училища і відкрив нову сторінку в його історію, ставши першим роком в історії Балтського педагогічного фахового коледжу. Традиційна система підготовки вчителів вичерпала свої ресурси, потребує реформування система професійної підготовки.

  В ювілейний рік нашого закладу вперше оголошуємо прийом за спеціальністю 013 Початкова освіта за освітньо-кваліфікаційними рівнями фаховий молодший бакалавр, бакалавр.

             Лугова Олександра Парамонівна

   Заступник директора з навчальної роботи

        Заслужений працівник освіти України

 Пріоритетними завданнями педагогічного коледжу на сучасному етапі є:

  • забезпечення якісної загальноосвітньої та професійної підготовки студентів коледжу за усіма ліцензованими напрямками освітньої діяльності;

Регіональна нарада заступників директорів з навчальної роботи

Лугова О.П_edited
  • реформування системи організації освітньо-виховного процесу, забезпечення якісно нового рівня навчання шляхом модернізації освітнього процесу;

  • удосконалення матеріальної, навчально-методичної та навчально-виробничої бази коледжу, організація творчих майстерень та лабораторій фахового спрямування;

  • впровадження новітніх інформаційних прогресивних педагогічних технологій;

  • забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;

  • створення умов для формування професійного росту викладачів та постійного підвищення рівня кваліфікації викладацького складу.