Балтський педагогічний коледж

КЗ "Балтський педагогічний коледж"

Головне меню Підрозділи Бібліотека Гурток «Книголюби»

Гурток «Книголюби»

Зміст статті

Важливе місце в реформуванні освіти в нашій державі посідає реалізація принципу креативності, що передбачає на творення мислячої, духовно-багатої творчої особистості, здатної успішно розв’язувати актуальні проблеми сьогодення. Виконанню цього соціального замовлення значною мірою сприяє система гурткової роботи в бібліотеці, що набуває останнім часом оновленого змісту.

Наша бібліотека вже не перший рік працює в напрямку творчого розвитку студентів. На базі бібліотеки створений та постійно працює гурток «Книголюби», тому постає необхідність постійного пошуку і впровадження різноманітних методик, спрямованих на творчу діяльність.

Цілком очевидно, що традиційні форми проведення гурткової роботи вже не задовольняють потреб нашого часу. У сучасному техноінформаційному просторі молодь важко чимось здивувати. Але дивувати треба. На кожному занятті гуртка при підготовці до виховних заходів треба намагатися створити умови для активного самовираження студентів як творчої особистості.

Як це зробити? Якими новими формами і методами зацікавити студентів, щоб підтримати в них іскри творчості, допомогти працювати з інтересом?

Серед всіх форм роботи крім на особливу увагу заслуговують активні імпровізовані форми, в яких студенти можуть брати ініціативу і висловлювати свою точку зору - диспути, брейн-ринги, інтелектуальні ігри, колективні обговорення, тощо.

Одним із ефективних методів роботи є активно-ілюстративний. Його сутність полягає в тому, що студент під час створення презентації до виховного заходу, випуску стінгазети, підбору відеороликів, що розкривають порушену проблему, зафіксовує думки, які він має з приводу обраної теми. Цей метод заохочує гуртківців до творчих пошуків і водночас допомагає засвоїти необхідний матеріал.

Таким чином, застосування в в масовій роботі бібліотеки можливостей мультимедійної дошки є поштовхом до розвитку і заохочення творчої діяльності читачів, для розширення і поглиблення їх інтересів, стимулів у прагненні до знань.

Спостереження за реакцією студентської аудиторії при проведенні масових заходів вказує на величезне значення манери ведення і образність мови ведучих. Погано сприймається лекторська манера викладу, підвищений, чи, навпаки, безбарвний тон. Вирішальне значення має мова ведучого. Звиклі до прагматичного наукового стилю, студенти-педагоги виказують виразну потребу у мові інакшій – образній, поетичній, чаруючій самим своїм звучанням.

Пошук бібліотекою свого місця в масовій роботі навчального закладу – процес творчий і безперервний, у результаті якого бібліотека має усі шанси стати центром гуманітарної культури, під якою розуміється не тільки набір гуманістичних знань, а формування способу життя і спілкування з іншими людьми.

Наших гуртківців поєднує любов до книги. Для декого ця любов стає роботою над своїм характером, і саме з таких людей виходять особистості. Дуже хочеться, щоб вони не перевелись у час новітніх технологій. Безперечно, книга залишається осередком людської духовності, зберігачем знань та умінь не одного покоління людей.

Бібліотечна ролова гра "Бібліотека XXI сторіччя"

 

Мета: ознайомити студентів з проектною технологією визначення ролі бібліотеки ВНЗ, іміджу бібліотечних працівників, дізнатися про цілі та завдання роботи нашої бібліотеки, ознайомитися з досягненнями кращих бібліотек України та світу.

Обладнання: Мультимедійна дошка, книжкова виставка «Це чарівне слово «бібліотека»», листи ватману, кольоровий папір. 

Хід заняття:

Бібліотекар. Останнім часом на сторінках спеціальної періодичної преси іде дискусія якою має бути бібліотека ХХІ сторіччя, яка роль має відводитись бібліотекарю та читачеві, чи буде існувати друкована книга, чи її замінить комп’ютер. Піднімаються питання про роль студентських бібліотек та нові технології роботи зі читачем-студентом. Ось і наша рольова гра присвячена цій темі. Я запрошую вас до розмови, але не в традиційній формі, а в формі проектної діяльності.

Ведучий І. Бібліотека, за словами великого мислителя Демокріта, це - «відкритий стіл ідей, за яким кожен знайде ту їжу, яку шукає; це - запасний магазин, куди одні поклали свої думки і відкриття, а інші беруть їх в зростання».


Ведучий ІІ. У поетичній формі нетлінний характер і значення бібліотек висловив Іван Олександрович Бунін:

«Молчат гробницы, мумии и кости

Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, на мировом погосте

Звучат лишь Письмена»

Ведучий І. Нині письмена придбали багато нових форм, які полегшують їх зберігання та передачу на відстань. Але все одно їх необхідно сприймати через зір, а також слух. І бібліотека знаходить нові різновиди. Але все одно, її зміст в образному, загальнодоступному, традиційному сенсі - це Книга. Недооцінювати бібліотеку - значить ігнорувати Книгу: чудо з чудес, створене Людиною.

Ведучий ІІ. І якщо люди в чомусь помиляться і опиняться в нещастя, то «коли-небудь цьому настане кінець. І людство озирнеться в розгубленості. І, заглибившись у себе, задумається про цілі, призначення свого шляху. І буде шукати відповідь в покинутій і огрубілою, зарослої будяками, як поле, занадто довго лежало під паром, душі своїй. І не знайде відповіді. І тут відповідь йому дасть книга. Книга, яку людина погордувала і закинула. Книга, дивний плід мрій, і не потрібна нікому мотлох; книга, така тьмяна поруч із «золотою дійсністю». Книга, яка вважалася померлою; книга, старий дешевий мотлох; книга, джерело всякого життя. Книга, яка виміряла паралелі і меридіани душі людської, вторглася в глибини мозку, несучи давні покоління в найвищу висоту й у найдальшу даль. Книга - це манна небесна, здатна нагодувати натовп; їжа, якою, чим більше будеш їсти її, тим більше стає; чарівний хліб, який дає ситість голодним, багатство бідним, силу немічним. Книга, завдяки якій будь-хто може стати банкіром, Крезом знань, мільйонером думок ».

Ведучий І. Найважливіші завдання бібліотек у сучасному світі все частіше формуються як забезпечення вільного і необмеженого доступу до інформації і збереження її джерел, оскільки ці обидва завдання вбирають в себе майже всі інші. Бібліотекаря ж все частіше називають не зберігачем і пропагандистом книги, а інформаційним спеціалістом, навігатором в океані інформації, що подвоюється кількісно кожні вісім років.

Ведучий ІІ. Входячи в третє тисячоліття, сучасна бібліотека-це вже не лише книгосховище, а й своєрідний електронний архів. Це єдине місце на землі, де надається доступ до інформації і на традиційних носіях, і в електронному вигляді. Онлайнове обслуговування віддалених користувачів бібліотек так само, як і надання інформації з віддалених джерел, в бібліотеках стає нормою.

Ведучий І. Чим тільки, технічно і технологічно, не забезпечується в бібліотеках серйозний читач! Перебуваючи в стінах однієї з них, він може звертатися до багатств інших і користуватися електронною доставкою потрібних йому джерел; до його послуг - машиночитаних бази даних. Він може працювати з комп'ютером і одержувати копії матеріалів - як у друкованій, так і в електронній версіях. Велика бібліотека здатна забезпечити перекладами читача з однієї мови на іншу.

Ведучий ІІ. Які ж завдання стоять перед бібліотекою нашого навчального закладу? Це - ефективне та якісне задоволення інформаційних потреб всіх категорій користувачів: студентів та викладачів. Це - формування гармонійно- розвинутої особистості читача – студента, здобуття ними бібліографічних навичок, вміння працювати з книгою.

Ведучий І. А зараз ми з вами переглянемо відеоролик про те як працює одна з університетських бібліотек України.

Основна робота над створенням проекту

 

Ведучий ІІ. Ми з вами зараз утворимо дві команди: «Всезнайки» та «Кмітливі» - до яких будуть входити студенти І та ІІ курсу. Три представника від кожної утвореної команди займають два окремих стола в першому ряду.

Метод активізації мислення

Ведучий І. Перед вами листи ватману. Протягом гри вам потрібно буде гарно оформити газету на тему «Студентська бібліотека ХХІ сторіччя». Я пропоную вам перше завдання. на ватмані треба зобразити овал у формі їжачка і на ньому написати «Бібліотекар ВНЗ». Які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте це словосполучення?

Ведучий ІІ. А яким має бути читач бібліотеки – це вже наступний овал, який ви маєте зобразити. Тільки тісна співпраця бібліотекаря та читача, споживача інформації може принести очікувані результати самостійної роботи студента в бібліотеці.


Прийом «розрізаний аркуш»

Ведучий І. Ви – знавці літератури, тому повинні за короткий час виконати наступне завдання. Візьміть конверти і дістаньте розрізані листки віршів, висловів відомих людей світу про книгу. Смужки з віршами та висловами вам потрібно приклеїти на газету. Визначте автора та назву твору.

Метод «Продовж оповідання»

Ведучий ІІ. Третє завдання ,яке ви маєте виконати, має назву «Книги, без яких я не можу обійтись». Прослухайте текст: «Коли б книгам загрожував всесвітній потоп, ви поспішили б збудувати ковчег, у який б спробували узяти свої улюблені книги. Якби можна було б взяти з собою сотню книг, ваші труднощі були б не такими великими, як у тому разі, коли вибір був обмеженим десятком. І вже занадто важко було б, якби десяток скоротився до трьох книг. І все-таки, які з мільйонів книг увійшли б до числа заповітних.» Ваше завдання написати на листку ватману авторів та назви заповітних книг.

Ведучий І. Поки наші команди творчо працюють, створюючи стінгазети, ми продовжимо нашу роботу з вболівальниками команд. Зараз ми уважно прослухаємо віршовані рядки:

Бібліотека – що воно таке?

Либонь питання зовсім не просте.

Воно ученим не дає спокою,

Бо ллються різні докази рікою

Концепції…

Одна: бібліотека - це таж школа,

Друга – що це – інформаційна мова,

А третя: то - ідей жива скарбниця

Для всіх, хто прагне збагатиться

Духовно…

 

Що ж найважливіше вам? Яка бібліотека вам більше до вподоби?

Проведемо невеличку дискусію, почуємо думки всіх, хто присутній в залі.

Ведучий ІІ. Успішно простує по планеті Інтернет. Інтернет - продукт людського генія, будучи глобальною системою, створює новий інформаційний клімат на планеті, уособлює свободу слова, плюралізм, дає можливість широкого обміну думками між окремими людьми і між народами. Відзначається і велике значення Інтернету як засіб освіти, науково - технічного та економічного прогресу, а в політичному відношенні - як символу демократії. Інтернет - етап у розвитку самої людини.

Ведучий І. Для бібліотек Інтернет створив і продовжує створювати, розширювати умови для використання їх довідкового і енциклопедичного потенціалу. Разом з тим, на підставі практики фахівці помітили, що Інтернет не може замінити бібліотек. Більш того, помітили його негативні сторони. Він таїть у собі загрозу пересичення невпорядкованою інформацією, в якій чимало хаотичного; відсутні обмеження її складу, в тому числі морального і політичного характеру. 
Багатьох людей в світі хвилюють і проблема інформаційної безпеки пов'язаної з загальнодоступністю Інтернету.

ВедучиІІ. Думаю, буде цікаво обговорити проблему, тісно пов’язану зі студентським життям – «Інтернет та та дозвілля студента».

Ведучий І Ми повинні ознайомитись з сучасними визначеннями різних типів бібліотек:

Традиційна бібліотека – це упорядковане зібрання традиційних ( паперових) документів

Електронна бібліотека – це упорядковане зібрання статичних документів ( диски, дискети) = доступ до Інтернету?

Віртуальна бібліотека - це упорядковане зібрання динамічних документів, тобто лише Інтернет.

Якій бібліотеці ви надасте перевагу?

Просимо учасників команд висвітлити це питання в своїх стінгазетах.

Перегляд відеоролика про найсучасніші бібліотеки світу.

Ведучий ІІ. А тепер ми проведемо захист створених нашими командами  стінгазет

команда «Всезнайки» –

команда «Кмітливі» –

 

Підсумок гри: В ході гри ми дізналися про завдання, які стоять перед бібліотеками ВНЗ, визначились з професійними якостями бібліотекарів та обов’язками читачів - студентів, дізнались про ваші улюблені книги, обговорили роль бібліотеки в студентському житті, вплив Інтернету на дозвілля студентів, та непересічне значення книги.

Випускники

 
 

Підписка на розсилку

Не пропустіть цікаві новини життя Балтського педагогічного училища.

Зв'язок з нами

  • Адреса: м. Балта, вул. Шевченка, 2
  • Телефон: +(380) 04866 22770

Приєднуйтесь до нас

Ми у соціальних мережах, приєднуйтесь і тисніть "лайк".
Головне меню Підрозділи Бібліотека Гурток «Книголюби»