Балтський педагогічний коледж

КЗ "Балтський педагогічний коледж"

Головне меню Підрозділи Бібліотека Історія бібліотеки

Історія бібліотеки

Зміст статті

Бібліотека веде свою історію з дня заснування навчального закладу - рік 1930.

Тоді це було невелике приміщення, в якому містилися і абонемент, і читальна зала. На сьогодні бібліотека училища одна з кращих у області. Це два книгосховища, абонемент, затишна читальна зала на 80 місць, обладнана сучасною комп'ютерною технікою. Загальна площа 150 м2.

Основна мета бібліотеки - сприяти науковому та методичному забезпеченню навчального процесу, організовувати збереження та ріст бібліотечних фондів, їх комплексне розкриття та доступність. Універсальні фонди нараховують близько 73730 тис. примірників. Щороку передплачується понад 85 найменувань періодичних видань фахового спрямування. Бібліотечний фонд постійно поповнюється новими підручниками та посібниками (приблизно 2 тис. примірників щороку), а також електронними посібниками.

Систематично ведеться робота по комплектуванню з видавництвами та книжковими магазинами, книгопостачальними базами. Протягом навчального року бібліотека обслуговує більше 900. користувачів, книговидача складає близько 63 тис. посібників в рік.

Бібліотека – осередок духовного життя училища. У читальній залі постійно експонуються виставки літератури та періодичних видань. На базі бібліотеки проводяться масові заходи, виховні години, екскурсії, а також бібліотечні уроки, лекції з використанням інтерактивних технологій. Особливий інтерес викликає робота членів студентського клубу «Книголюби» - це постійний пошук новітніх технологій в масовій роботі: диспути, обговорення прочитаних книг, спільне вирішення проблем.

Інформаційно-масова робота бібліотеки училища здійснюється з використанням технічного обладнання. Бібліотека практикує з допомогою інтерактивної дошки показ слайдів нових надходжень на засіданнях методичної ради голів предметних комісій, випуск інформаційних бюлетенів нових надходжень. Активне запровадження новітніх інтерактивних технологій дало можливість змінити сам спосіб надання інформації, яка тепер представлена у вигляді тематичних мультимедійних презентацій, що сприяє формуванню інформаційної культури користувачів.

Потужна ресурсна база училищної бібліотеки ( документний фонд, довідково-пошуковий апарат) зумовила удосконалення організації обслуговування, З метою швидкісного пошуку літератури, автоматизації багатьох технологічних бібліотечних операцій у 2009 р. впроваджено ведення електронного систематичного та абеткового каталогу, продовжується робота над складанням та редагуванням електронних тематичних картотек. Це надає нові можливості, щодо забезпечення ефективності самостійної навчально-пізнавальної роботи студентів.

Електронний каталог відображає фонди бібліотеки з новими можливостями.

Створено список ключових слів та виразів, наявних у текстах документів, які проходять електронну бібліографічну обробку. Вони служать основою для створення читацького замовлення та пошук необхідних джерел. Створення списку ключових слів значно полегшує тематичний пошук.

Використання електронних ресурсів дає змогу перейти на якісно новий рівень обслуговування, підвищити оперативність та забезпечення повноти задоволення інформаційних потреб користувачів.

Сьогодні, в добу комп'ютеризації, книга, все ж таки залишається неоціненним скарбом, як джерело мудрості, знань, досвіду, та фундаментом освіти; а бібліотеку, книгозбірню можна назвати основою цього фундаменту.

Освіта і бібліотека - ці два поняття невід'ємні одне від одного. Бібліотека нашого навчального закладу зорієнтована на задоволення потреб користувачів – викладачів, студентів денного та заочного відділів, співробітників, педагогів шкіл міста та району. Ріст професійної компетенції педагогічних кадрів - у великій мірі залежить від бібліотекарів, від їхнього вміння спрямувати педагогів на вибір потрібної інформації.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

 

В умовах реформування системи вищої освіти в Україні значно зросла роль студентських бібліотек. Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно – просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу. Згідно з “Типовим положенням про бібліотеку вищого навчального закладу” основними завданнями діяльності бібліотеки являються:


 • якнайповніше сприяння реалізації державної політики в галузі освіти;
 • формування бібліотечного фонду відповідно до профілю навчального закладу та інформаційних потреб читачів;
 • забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно – бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, викладачів училища та інших категорій читачів згідно їх інформаційних запитів;
 • сприяння вихованню гармонійної, морально-досконалої особистості, що свідомо виконує свій громадянський обов’язок, відкритої до інтелектуального, духовного та творчого розвитку;
 • формування інформаційної культури, виховання культури роботи з книгою, залучення студентів до активного використання інформації;
 • координація діяльності бібліотеки з структурними підрозділами училища;
 • сприяння підвищенню професійної майстерності виклпдачів училища шляхом популяризації психолого-педагогічної літератури та повного задоволення їх фахових потреб в галузі нових інформаційних технологій та педагогічних інновацій;
 • створення комфортного бібліотечного середовища, реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні, так і сучасні носії інформації та мультимедійні технології.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 • забезпечення якісного інформаційного супроводу навчально-виховного процесу в учбовому закладі;
 • виховання загальної культури читачів у процесі формування філософії читання як фундаменту загальнолюдських цінностей;
 • формування особистості з високим рівнем громадянської свідомості , належними правовими та поведінковими нормами;
 • якнайповніше забезпечення та задоволення читацьких інтересів, глибоке й детальне їх вивчення;
 • підвищення бібліотечної культури студентів засобами системи бібліотечно-бібліографічних уроків;
 • оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачами;
 • систематична робота бібліотекарів по комплектуванню, збереженню, та організації книжкового фонду;
 • підвищення іміджу бібліотекаря, доведення значущості його праці у навчально-виховному процесі.

Отже, найважливішим завданням сьогодні є усвідомлення колективу, що бібліотека - це інформаційний ресурс навчального закладу, а не другорядна, допоміжна структура. Провідна мета та основні напрямки роботи бібліотеки визначаються вимогами підготовки фахівців в галузі. Наша бібліотека продовжує працювати над такими напрямками:

 • розробка та реалізація проекту «Гібридна бібліотека»;
 • розробка системи електронних картотек, яка б допомогла б прискорити пошук необхідної інформації, зробити якіснішим виконання заявок читачів;
 • особистісно-орієнтований підхід до роботи з читачами;
 • впровадження інтерактивних форм і методів у роботі бібліотекарів;
 • створення естетичного дизайну бібліотеки, комфортного бібліотечного середовища, підвищення іміджу бібліотекарів.

Випускники

 
 

Підписка на розсилку

Не пропустіть цікаві новини життя Балтського педагогічного училища.

Зв'язок з нами

 • Адреса: м. Балта, вул. Шевченка, 2
 • Телефон: +(380) 04866 22770

Приєднуйтесь до нас

Ми у соціальних мережах, приєднуйтесь і тисніть "лайк".
Головне меню Підрозділи Бібліотека Історія бібліотеки