top of page
Пошук
  • Фото автораБалтський педагогічний фаховий коледж

Інструктивна зустріч зі здобувачами першого бакалаврського рівня ОПП «Початкова освіта»

Розбудова системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти є невід’ємною складовою функціонування КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж», що дозволяє вдосконалити управлінські та освітні процеси у закладі. Коледж не тільки надає освітні послуги здобувачам, а й сам вдосконалюється і розвивається, вибудовуючи власну стратегію й унікальні цілі. Складовою, що дозволяє реалізувати стратегію і досягти цих цілей є система внутрішнього забезпечення якості освіти.

   12 березня 2024 року завідуюча навчально-методичної лабораторії бакалаврату Катерина Подуфалова та члени адміністрації коледжу Віра Печарська та Тетяна Притуляк провели інструктивну зустріч зі здобувачами першого бакалаврського рівня ОПП «Початкова освіта» з питань участі студентів як внутрішніх стейголдерів у забезпеченні якості вищої освіти в коледжі. Нині студенти успішно користуються власним правом здійснювати вплив на діяльність закладу освіти, беруть участь у формуванні політики та стратегії розвитку коледжу.

  Катерина Подуфалова ознайомила присутніх із Положенням про участь студентів у забезпеченні якості вищої освіти в Комунальному закладі «Балтський педагогічний фаховий коледж», висвітлила механізм впливу здобувачів на якість освіти та освітнього процесу в коледжі; проаналізувала складові внутрішнього забезпечення якості освітніх програм та показники участі студентів у процесах забезпечення якості освіти.

  Члени адміністріації у своїх виступах зазначали, що здобувачі освіти на рівні освітньої програми є учасниками робочих груп і беруть безпосередню участь в процесах оновлення й перегляду освітньої програми; студенти як члени педагогічної ради представляють інтереси студентства та транслюють їхню думку з різних індикаторів якості освіти та освітніх програм; здобувачі як члени студентського самоврядування є співорганізаторами анкетувань студентства «Якість освіти очима здобувачів», є членами груп з узагальнення та оприлюднення його результатів.

   Присутні були ознайомлені із результатами опитувань «Якість організації освітнього процесу впродовж заліково-екзаменаційної сесії», із результатами опитувань зовнішніх стейкголдерів. На зустрічі було наголошено, що здобувачі вищої освіти – повноцінні партнери у всіх процесах забезпечення якості освітніх програм.


2 перегляди0 коментарів

Comentarios


bottom of page