top of page
Пошук
  • Фото автораNataliyakot Nataliyakot

Формування художньо-естетичної компетентності у студентів бакалаврату.

У Комунальному закладі «Балтський педагогічний фаховий коледж» значну увагу приділено естетичному вихованню студентів, серед пріоритетів навчально-виховної роботи в коледжі важливим є створення гуманістично зорієнтованого середовища для активної життєдіяльності студентства, спрямованого на творчий саморозвиток і самореалізацію особистості, насамперед, у процесі культурно-естетичної діяльності, що сприяє переходу студентів в активний суб’єкт виховання, спрямовує на підвищення рівня естетичної культури, уможливлює визначення й використання творчого потенціалу студентів.

Опанування мистецтва студентами бакалаврату ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно зорієнтованого, діяльнісного та інтегративного підходів. Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових, предметних і міжпредметних компетентностей, насамперед загальнокультурних і художньо-естетичних. Особистісно зорієнтований підхід забезпечує розвиток в здобувачів освіти індивідуальних художніх здібностей, творчого потенціалу. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток художніх умінь і здатності застосовувати їх у навчальній та соціокультурній практиці. Інтегративний підхід виражається в акцентуванні взаємодії різних видів мистецтва в рамках освітньої галузі та пошуку міжпредметних зв’язків з предметами інших освітніх галузей, інтеграції навчання мистецтв із соціокультурним середовищем.

На заняттях методики навчання освітньої галузі «Мистецтво» (образотворче мистецтво) студенти бакалаврату, виконуючи практичні завдання, поглиблюють знання з основ композиції та кольорознавства, розвивають графічні та живописні навички, оволодівають традиційними й новітніми художніми техніками. Серед творчих робіт студентів можна зустріти портрети, пейзажі, натюрморти, які сповнені любов’ю до рідної землі.

Особливої уваги заслуговують роботи присвячені повномасштабній війні України з країною-агресором. Свої відчуття та переживання студенти демонструють в патріотичних малюнках про українську сміливість і силу супротиву.


Більше робіт студентів доступні в мережі «Фейсбук» за посиланням #творчість_студентів_БПФК.

Буяновська Віра Вікторівна, викладач методики навчання освітньої галузі «Мистецтво» (музика, хореографія, образотворче мистецтво)22 перегляди0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі
bottom of page