top of page
Пошук
  • Фото автораСергей Якобчук

Соціологічні опитування серед студентів коледжу

У час, коли суспільство характеризується активними процесами перетворення у соціальному, економічному, політичному житті, студентська молодь мотивована на серйозне ставлення до предметів, які безпосередньо пов’язані з їхньою майбутньою професійною діяльність. Соціологічне опитування – це система логічно послідовних, методичних процедур, яка передбачає отримання достовірних даних та фактів про явища та процеси, що вивчається для їх подальшого використання у навчально-виховному процесі в освітньому закладі. Об’єкт опитування – це процеси та явища соціальної дійсності, питання організації освітнього процесу, виховного процесу, робота бібліотеки, робота студентського гуртожитку, демографічні, екологічні, економічні, соціальні, родинно-побутові.

У коледжі соціологічні опитування серед здобувачів освіти проводяться систематично згідно теми декади чи тижня, що зазначено у плані виховної роботи. Спираючись і на отримані наслідки опитування, студентська рада, викладачі, науково-педагогічні працівники планують свою подальшу виховну роботу зі здобувачами освіти з метою досягнення визначеної мети процесу виховання та формування особистості студента.

Було проведено опитування всіх студентів нового набору стосовно рівня створення комфортних умов у навчальному процесі, у студентському гуртожитку, стосовно організації якісного харчування, щодо створення безпечного для життя та здоров’я, без приниження честі та гідності особистості студента, освітнього середовища у закладі.


12 переглядів0 коментарів
bottom of page