top of page
Пошук
  • Фото автораБалтський педагогічний фаховий коледж

Проходження навчальної (польової) практики

15 квітня 2024 року під час проходження навчальної (польової) практики здобувачі освіти першого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти вивчали штучні та природні біогеоценози. Подорожуючи до лісу та паркової зони, студенти визначали та порівняли видовий склад організмів у різних біотопах, аналізували умови їх існування, встановлювати взаємозв’язки з іншими організмами та абіотичними чинниками середовища, аналізували явища екологічної пристосованості живих організмів до змін в неживій природі, встановлювали біологічну доцільність ярусності рослин, розробляли природоохоронні заходи. Щоденні здобутки у навчанні та професійній діяльності КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж» присвячує ЗСУ, наближаючи Перемогу!


4 перегляди0 коментарів

댓글


bottom of page