top of page
Пошук
  • Фото автораNataliyakot Nataliyakot

Практична підготовка студентів фахового молодшого бакалавру та бакалаврату

Педагогічна практика є обов’язковим компонентом професійної підготовки майбутніх фахівців.

Навчальний рік студентів 45 групи розпочався одним із важливих видів педагогічної практики «Перші дні дитини в школі». Даний вид практики студенти проходять у Балтському ліцеї № 1 ім. Олеся Гончара. Досвідчені вчителі 1-х класів Качкалова В.В. та Струтинська І.В. охоче діляться із студентами своїми професійними компетентностями, передають майбутнім фахівцям мудрі поради, настанови, рекомендації.

Практиканти проявляють інтерес до роботи з першокласниками, спостерігають за проведенням ранкової зустрічі, перших уроків, за кропіткою роботою вчителя з дітьми як на уроці, так і в позаурочний час, за спілкуванням вчителя з батьками. Студенти мають можливість ознайомитись з навчальною програмою, посібниками, зошитами з календарним плануванням уроків, планами виховної роботи, з планами-конспектами уроків. Творчі, креативні вчителі початкових класів змістовно проводять уроки, цікаво організовують дозвілля дітей, вміло згуртовують дитячий колектив.

Практиканти також активні у проведенні ранкового кола, фізкультхвилинок та дозвілля дітей під час перерви. Сумлінно збирають матеріал для написання звіту, психолого-педагогічного дослідження та підготовки портфоліо практиканта.

Студенти під час педагогічної практики ще раз переконуються, що вчитель початкових класів – це професіонал, який закоханий в свою роботу, який сумлінно навчає дітей і сам постійно самовдосконалюється та саме головне – любить дітей, поважає батьків.

Для студентів ІІ-го та ІІІ-го курсів проводиться позанавчальна педагогічна практика, яка є добрим підґрунтям для підготовки до проведення «Пробних уроків». Практиканти оволодівають вміннями організовувати позаурочну діяльність у Новій українській школі, вміння керувати собою в ситуації педагогічного спілкування з дітьми та вчителями початкових класів.

Здобувачі освіти ІІІ-го курсу бакалаврату успішно проходять практику «Пробні уроки», метою якої є вміння творчо використовувати науково-теоретичні знання й практичні вміння, набуті в процесі вивчення педагогіки, психології, методик викладання дисциплін початкової школи, застосування їх на практиці, а також формування інтересу до педагогічної діяльності, впровадження практичних педагогічних навичок, вмінь використовувати інноваційні технології навчання.

Студенти ІV-го курсу бакалаврату проходять практику «На робочому місці вчителя». Саме під час цього виду педагогічної практики формується у майбутнього спеціаліста цілісне уявлення про роботу вчителя початкових класів, про всю повноту педагогічної професії, про вміння вчителя виконувати як освітньо-виховні, так і психолого-педагогічні функції.

Саме педагогічна практика формує світогляд майбутнього вчителя, вдало поєднує теоретичні, методичні та практичні аспекти підготовки майбутніх фахівців початкової освіти.


Завідувач навчально-виробничої практики Печарська В.П.


4 перегляди0 коментарів

Comentarios


bottom of page