top of page
Пошук
  • Фото автораБалтський педагогічний фаховий коледж

Зустріч студентів бакалаврату з гарантом ОП директором коледжу Сергієм ІВАННІКОВИМ

Питання підвищення якості підготовки фахівців початкової ланки освіти, вдосконалення освітньо-професійної програми 013 Початкова освіта неможливі без головних учасників освітнього процесу – студентів. Саме ознайомленню здобувачів з новими нормативними документами, обговоренню питань організації освітнього процесу та інших нагальних питань була присвячена зустріч студентів бакалаврату з гарантом ОП кандидатом наук, директором коледжу Сергієм ІВАННІКОВИМ.

  Окрім гаранта, на зустрічі були присутні члени адміністрації коледжу, фахівці з групи забезпечення та куратори груп.

    Гарантом надана інформація щодо існуючого стандарту вищої освіти підготовки здобувачів ОС «Бакалавр» спеціальності 013 Початкова освіта; пояснено, як розробляється, трансформується, удосконалюється освітня програма за врахуванням пропозицій стейкголдерів, зокрема, студентів, які є можливості щодо подання власних пропозицій щодо їх удосконалення. Значну увагу Сергій Іванович приділив особливостям роботи КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж» в умовах дії правового режиму воєнного стану, наголосив на створені в коледжі безпечні умови для навчання та проживання в гуртожитку.

   Обговорені також питання формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів, вибору освітніх компонент, можливостей проходження практичної підготовки у закладах загальної середньої освіти м.Балта, вітчизняних закладах вищої освіти та літніх оздоровчих центрах, які є партнерами нашого коледжу; використання матеріально-технічної бази, бібліотечного фонду, читальної зали, електронних ресурсів. Роз’яснено можливості доступу до різноманітної інформації, яка висвітлена на офіційних сторінках закладу освіти, можливості звернень до адміністративного персоналу, гаранта ОП, наявність телефонів «гарячої лінії», скриньок довіри.

   Завідуючою навчально-методичною лабораторією бакалаврату Катериною ПОДУФАЛОВОЮ порушувалися питання дотримання академічної доброчесності в процесі навчання; можливості академічної мобільності здобувачів освіти; питання неформальної освіта студентів та способи її реалізації. Разом зі здобувачами обговорено результати опитування з питань якості надання освітніх послуг. Студенти активно включились у обговорення питань, цікавились представленими освітніми компонентами, їх змістом й контрольними заходами, можливостями використання отриманих знань та набутих компетентностей у майбутній професійній діяльності.

     Учасники зустрічі отримали вичерпні й обґрунтовані відповіді на свої питання. Обізнаність здобувачів з усіма аспектами організації освітнього процесу, можливостями реалізації своїх прав сприятимуть підготовці висококваліфікованих фахівців –вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти– у Комунальному закладі «Балтський педагогічний фаховий коледж».


9 переглядів0 коментарів

Comentários


bottom of page