top of page
Пошук
  • Фото автораNataliyakot Nataliyakot

Захист курсових робіт


Курсова робота студента – важлива складова його самостійної роботи, що полягає у виконанні кожним студентом індивідуальних завдань. Курсова робота відображає рівень теоретичних знань і професійних компетентностей студента, його здатність до самостійної професійної діяльності як фахівця освітнього ступеня «Молодший спеціаліст».

Підготовчий етап розпочався з вибору теми ще на третьому курсі. Тему курсової роботи студенти обирали самостійно із запропонованого викладачами предметно-циклової комісії переліку. Одна із вимог - відповідність тематиці наукових досліджень в галузі початкової освіти. У студентів була можливість скорегувати тему, враховуючи власні інтереси, особливості і вподобання, що дозволяє стимулювати творчий пошук, самостійність наукового дослідження студентів, а також застосування ними набутих професійних компетентностей безпосередньо на посаді вчителя з початкової освіти під час переддипломної практики.

Курсові роботи захищають випускники, згідно навчального плану, в останньому семестрі. З 28 березня по 04 квітня в коледжі, відповідно до графіка, відбувся захист курсових робіт в режимі онлайн з використанням можливостей платформи Google classroom. Такий формат захисту не став на заваді демонстрації студентами рівня набутих знань та вмінь у дослідницькій діяльності. Перед комісією, до якої входять викладачі психолого-педагогічних дисциплін та окремих методик предмету початкової школи, cтудент робить 5-7-ми хвилинний виступі відповідає на запитання членів комісії та інших учасників Google Meet - конференції. Значна частина студентів продемонстрували гарне володіння матеріалом дослідження, вміння та навички у розв’язанні педагогічних ситуацій, практичних завдань.

Щиро вітаємо студентів з успішним захистом курсових робіт!


25 переглядів0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі
bottom of page