top of page
Пошук
  • Фото автораБалтський педагогічний фаховий коледж

Екскурсія «Нерівності земної поверхні»

Одним із важливих методів наукового пізнання є спостереження. Спостереження за змінами в живій та неживій природі сприяє розвитку в студентів таких операцій мислення як порівняння, абстрагування, конкретизація, узагальнення. Спостереження реалізуються через екскурсійний метод дослідження. 16 травня 2024р. під час екскурсії «Нерівності земної поверхні» здобувачі освіти ознайомитися з основними формами рел’єфу м.Балта, класифікували нерівності земної поверхні за утвореннями, набували практичні уміння та навички відрізняти балку від яру, встановлювати причини ерозії схилів нерівностей земної поверхні, розробляти природоохоронні заходи.3 перегляди0 коментарів

Kommentare


bottom of page