top of page
Пошук
  • Фото автораNataliyakot Nataliyakot

Бібліотечні уроки як засіб формування системи бібліотечно-бібліографічних знань студентів

Важливим засобом формування системи бібліотечно-бібліографічних знань студентів - є бібліотечні уроки. Бібліотечний урок — це урок, орієнтований на формування у студентів уміння самостійно здобува­ти знання, здійснювати пошук до­даткової інформації, використову­ючи бібліотечно-бібліографічні знання та навички. Програма бібліотечно-бібліо­графічних знань містить декілька розділів: 1. Загальне знання про бібліотеку, культура роботи з книжкою. 2. Знання про книгу. 3. Уміння користуватись абонементом та читальним залом бібліотеки. 4. Уміння користуватися довідковою літературою, періодикою. 5. Уміння користуватися реко­мендаційною бібліографією, каталогами та картотеками, поняття про бібліографічний опис книжки. Ці розділи є основою тематики бібліотечних уроків.

14 переглядів0 коментарів
bottom of page