top of page

Про лабораторію

65 (2).jpg

Подуфалова Катерина Юріївна

Завідуюча навчально - методичною  лабораторією  бакалаврату

     Навчально-методична лабораторія бакалаврату КЗ "Балтський педагогічний фаховий коледж" є осередком науки, методичної грамотності, професіоналізму, вона працює на розбудову нашої держави, дбає про розвиток інтелектуального, творчого, духовно - ціннісного потенціалу  нації.   

    Рішенням розширеного засідання  навчально-методичної лабораторії бакалаврату та ПЦК психолого-педагогічних дисциплін КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж» від 9 вересня 2021 р. (протокол № 2) до складу лабораторії входять  такі члени: завідуюча лабораторії - Подуфалова К.Ю., кандидат психологічних наук, викладач психолого-педагогічних дисциплін Ковальова О.О., кандидат педагогічних наук, викладач психолого-педагогічних дисциплін Копосов П.Г.
     Робота лабораторії регламентується Положенням "Про навчально - методичну лабораторію бакалаврату".

   Навчально-методична лабораторія бакалаврату КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж» є аналітичним центром із навчально-методичної роботи, формування пріоритетних напрямів дидактичної роботи, вивчення та впровадження передових форм і методів навчання, підвищення якості й ефективності освітнього процесу на першому бакалаврському рівні вищої освіти.

 З вересня 2021 року навчально-методичну лабораторію бакалаврату очолює Подуфалова Катерина Юріївна , викладач іноземної мови, аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

  Веденням діловодства, прийомом відвідувачів, організацією засідань лабораторії займається секретар Шевченко Інна Анатоліївна.  

СПІВПРАЦЯ З ВЧИТЕЛЯМИ-ПРАКТИКАМИ

    У рамках підвищення фахового рівня підготовки студентів бакалаврату, які опановують освітню програму «Початкова освіта», систематично проводяться семінари-конференції, майстер-класи, диспути, «круглі столи» за участю вчителів-практиків початкової школи міста Балти та Балтської громади.

СПІВПРАЦЯ З ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ, БІБЛІОТЕКАМИ ВНЗ, РАДАМИ ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЦЕНТРОМ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

bottom of page