Практична підготовка

0-02-0a-f2a23fcb536e14de20c6dd69071e82f26dd8f788abbe6f33115b5144c2bff7c7_eb45c13aa163fc44.

     Студенти КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж» творчо реалізують себе на різних видах педагогічної практики. На І-ІV курсах проводяться такі важливі види педагогічної практики: «Позанавчальна практика», «Пробні уроки», «Літня практика в оздоровчих центрах», «Перші дні дитини в школі», «Безперервна переддипломна практика». Всі види практики творчо доповнюють одна одну, формуючи у студентів педагогічні компетентності, теоретичні знання та перші професійні вміння.
     Почуття нового, творче ставлення до педагогічної справи притаманні методистам педагогічної практики, серед яких як досвідчені викладачі, так і молоді колеги – тренери Нової української школи, які проводять активну цілеспрямовану роботу по підготовці сучасного вчителя – творчого, креативного, висококваліфікованого фахівця початкової ланки освіти. У коледжі створені всі необхідні умови для якісної практичної підготовки майбутніх фахівців. Окрім уроків та занять з педагогічної практики, студенти відвідують факультативні заняття, педагогічний практикум з питань підготовки студентів до літньої практики, де студентів готують виконувати обов’язки вожатого та педагога-організатора. Студенти мають нагоду бути активними учасниками виїзних семінарів, педагогічних тренінгів, які на базі коледжу двічі на рік проводять методисти ДП «УДЦ «Молода гвардія», ДПУ «МДЦ «Артек», ДЗОтВ «Артек – Карпати –
Буковель». Тут формуються практичні педагогічні вміння студентів, які необхідні для успішної роботи в дитячих центрах.
   У зв’язку з реалізацією завдань Державного стандарту початкової освіти ще більше активізувалася співпраця навчального закладу та загальноосвітніх закладів міста, району, області.
   У комплексі практичної підготовки велике місце займає співпраця вчителів шкіл та викладачів коледжу: обмін досвідом на методичних об’єднаннях, спільні методичні засідання вчителів початкових класів та предметних комісій, участь вчителів шкіл у науково-практичних конференціях: «Перші дні дитини в школі», «Переддипломна
практика», «Творчі звіти літньої педагогічної практики» тощо.
   Особливу увагу в коледжі приділено безперервній переддипломній педпрактиці. Тут помітно діє педагогіка партнерства, обмін новаторських починань, пошуків, удосконалень
педагогічної майстерності. Студенти під керівництвом вчителя початкових класів проводять цікаві уроки, виховні заходи, конкурси, практикуми, семінари, психолого-педагогічні тренінги. А на підсумковій конференції обмінюються враженнями від роботи під час переддипломної практики. дають цінні поради студентам інших курсів: вивчати основи методики початкової освіти, активно відвідувати заняття гуртків, факультативів, спецкурсів, бути творчим під час всіх видів педагогічної практики. Випускники готують огляд-виставку своїх перших педагогічних надбань: демонстрація відеопрезентацій та наочних посібників, роздаткового матеріалу, подають зразки своїх конспектів, дитячих виробів, а ряд світлин лише доповнюють творчу роботу, креативні ідеї студентів під час проходження переддипломної педагогічної практики. Практиканти систематично організовують виховну роботу з учнями початкових класів у позаурочний час, цікаво організовують дозвілля дітей: проводять лялькові вистави, евристичні бесіди, організовують екскурсії в природу, походи в музей міста, залучають дітей до гурткової роботи. Протягом всіх видів педагогічної практики у студентів формуються педагогічні компетентності, які так необхідні сучасному вчителю початкової школи.
   Педагогіка партнерства, педагогіка гуманності є особистою ініціативою  кожного викладача та студента коледжу. Новаторські починання, реалізація креативних планів, творчі пошуки, формування професійної майстерності можливе тільки під час поєднання теоретичної та практичної підготовки майбутніх педагогів.

0-02-04-78d6bf8a925551530638aa9a58945b08e5c5e68e552dba420973f1370cd83cfe_7daf30d0001675c0.
0-02-0a-594bc4d5a5be1287ad87d22bf9374d130d49c60bbbb21b3eddf3cf1781ca8c99_2eb05e7fab3aaac3.