Педагогічна практика

Печарська В.П., викладач вищої категорії, викладач-методист,

завідувач навчально-виробничої практики

Заслужений працівник освіти України

    У системі професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів велике місце займає педагогічна практика. Всі види практики є важливими у формуванні професійних компетентностей, що й складає основу педагогічної майстерності. Саме під час проходження педагогічної практики розвиваються практичні вміння студентів, формується особисте ставлення до світу педагогіки, розвивається професійна культура, творче мислення, індивідуальний стиль професійної діяльності.

Завідувачем навчально-виробничої практики є Печарська Віра Петрівна, яка професійно очолює цю важливу ділянку педагогічної роботи.   Літня практика є першою самостійною педагогічною роботою студентів, де вони вміло поєднують роботу з повною відповідальністю за життя та здоров'я дітей, створюючи умови для цікавого активного відпочинку школярів, залучають до корисних справ, цікавого спілкування.

   Протягом багатьох років базовими залишаються оздоровчі табори міста Одеси «Космос», «Казковий», «Юний залізничник», «Мрія», «Одіссей»; «Сосновий бір» та «Колос» Вінницької області; «Чайка» Кіровоградської області. У травні 2015 року укладено угоду на проходження педагогічної практики нашими студентами у оздоровчому дитячому таборі «Артек –Карпати - Буковель».

   Збагаченню досвіду роботи сприяє практика в українському дитячому центрі «Молода гвардія». Багато наших випускників сьогодні працюють тут педагогами-організаторами, вихователями та вчителями початкових класів.

      З коледжем творчо співпрацюють всі школи Балтського району, багато шкіл Одеської області та інших областей України. Фахівці початкових класів з великим бажанням передають свою педагогічну майстерність, вчительські поради майбутнім фахівцям. Вже з II курсу студенти залучаються до практичного ознайомлення з професійною діяльністю та переконуються, що доля дітей у руках педагога, в його золотому серці. Саме такими бачать практиканти своїх наставників.

     Під час різних видів педагогічної практики студентам надається можливість усвідомити закономірності та принципи навчання і виховання, опанувати професійні вміння і навички, отримати перший досвід практичної діяльності.

   Викладачі всіх предметних комісій спільно працюють над реалізацією основної мети практики – творчо використовувати у педагогічній роботі науково-теоретичні знання й практичні навички, набуті в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін та методик викладання дисциплін початкової школи.

Переддипломна практика. Інструктаж

Пробні уроки. Розклад уроків. Інструктаж

Яскраві сторінки педагогічної практики

    Одним із засобів успішної підготовки студентів до роботи в якості вчителя початкових класів є практика, яка складає невід’ємну частину процесу підготовки фахівців у навчальному закладі і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів.

  Під час практики студентам надається можливість повністю усвідомити закономірності та принципи навчання і виховання, опанувати професійними вміннями і навичками, досвідом практичної діяльності.

    Педагогічна практика в літніх оздоровчих центрах – незабутня, цікава, захоплююча сторінка студентського життя. Адже робота з дітьми – це вир  подій, що захоплює яскравістю та неповторністю життя в дитячих оздоровчих центрах:  «Молода гвардія», «Артек – UA», «Артек-Буковель», «Богатирьонок», «Одіссей», «Сонячний берег», «Знам’я», пришкільні майданчики. Це  унікальний приклад взаємодії поколінь: вожаті організовують дітям цікаві заходи, а діти, в свою чергу, постійно приносять у це середовище нові ідеї – саме це стає запорукою успіху. Гармонійне поєднання освітньо-виховних, дозвіллєвих, спортивно-оздоровчих заходів завжди дає можливість сформувати простір, в якому розкривається творчий потенціал, артистичні здібності кожної дитини, креатизм, перші професійні здібності майбутнього вчителя, вихователя, організатора цікавого,активного дозвілля.

   Атмосфера дитячого щастя створюється наполегливою працею педагогів-організаторів. У цьому переконалися наші студенти, про що й зазначають у своїх творчих звітах.

Літня практика навчила студентів бути більш активними, творчими, відкритими для спілкування і нових знайомств. А також практиканти отримали вагомий досвід спілкування із справжніми майстрами вожатської справи,досвідченими педагогами оздоровчих центрів. Студенти змогли оцінити важливість літньої практики в оздоровчих центрах та пришкільних майданчиках.

    Вперше у коледжі було організовано літній оздоровчий майданчик «Діти Балтщини» закладу початкової освіти І ступеня повної загальної освіти. Протягом двох тижнів наші студенти працювали з дітьми 2 класу. Незабутні враження справили на дітей та студентів цікаві виховні заходи, вікторини, екскурсії у міський музей, кінотеатр, бібліотеку, поїздки у Софіївський парк, у дельфінарій «Немо», походи в міський парк, на річку.

При проходженні практики більшість студентів зарекомендували себе творчими, ініціативними, ерудованими людьми. Вони об’єднали в єдине ціле свій характер, силу волі, терплячість, вимогливість, виконавчі дії, тому із завданням практики справились успішно.

   Педагогічна практика «Перші дні дитини в школі» поповнила знання студентів з методик вивчення дисциплін, спецкурсу «Нова українська школа».

    Метою практики було: провести психолого-педагогічне дослідження готовності дітей до навчання в школі. Ознайомити практикантів із своєрідністю періоду адаптації дитини до нових умов в перший тиждень перебування в школі, ознайомити із змістом і особливостями організаційної роботи з першокласниками в добукварний період, з початковим етапом навчання грамоти і рахунку в умовах Нової української школи.

Під час практики у студентів формувалися  уміння та навички:

    - спостерігати та аналізувати педагогічний процес, визначати доцільність вибору методів і форм роботи у відповідності до поставленої мети, структуру уроків;

  -  вивчати особливості окремих учнів, збирати матеріал внаслідок психолого-педагогічного спостереження, узагальнювати його;

    -  спостерігати і аналізувати проведення нових форм, різних  видів діяльності з першокласниками, процес формування їх особистості;

    - спостерігати створення сприятливої морально-психологічної атмосфери в дитячому колективі в процесі навчання, під час ранкової зустрічі, на перерві.

      Вчителі перших класів балтських шкіл Ілієва О.В., Щур В.Г., Калініна М.М., Білоусова С.Д., Петрів О.Ф., Колісник А.Р., Вознюк О.О., Юраш В.І., Гуменюк А.М., Гернеза Т.Т. справили на практикантів гарне враження, їх перші уроки були сповнені творчості, креативності, і, найголовніше, любові до дітей.

 

                                                                                                    Завідувач навчально-виробничою практикою В.П.Печарська

Семінар-практикум «Організація навчально-виробничої практики в педагогічному закладі»

    Така актуальна для педагогічних закладів тема розглядалася  КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж» та Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова.

 Завідувач навчально-виробничою практикою Печарська В.П. поділилась педагогічним досвідом коледжу щодо організації в освітньому закладі навчально-виробничої практики як важливої складової підготовки вчителя початкової школи, проаналізувала мету та завдання практичної підготовки студентів, розкрила їх роль у професійному становленні майбутнього фахівця.

   Адже лише в комплексі всі види педагогічної практики формують у студентів педагогічні компетентності, закріплюють теоретичні знання з психолого-педагогічних дисциплін та методик навчання в початковій школі, формують перші професійні вміння, творчо та креативно організовувати навчально-виховний процес в Новій українській школі.

   Детально було розглянуто питання про організацію та проведення літньої педагогічної практики в дитячих оздоровчих центрах. Студенти Яременко Богдан, Карабіненко Ірина, Паламарчук Марія поділилися своїми враженнями про проходження літньої практики в ДП «УДЦ «Молода гвардія», ДП «МДЦ «Артек-UA», «Артек – Буковель», інших оздоровчих центрах Одеської області та інших областей України. Студенти відмічають, що мають добру практичну підготовку завдяки відвідуванню факультативних занять, педагогічних практикумів, табірних зборів, які організовуються в коледжі з метою якісної підготовки студентів до роботи з дітьми.

   Студентка Обертайло Анастасія розповіла про успіхи студентів під час проходження практики «Пробні уроки». Заняття спецкурсу «Нова українська школа», заняття STEM освіти, «Навчання через гру», «Навчання через дію», «Основи робототехніки» - це ще не всі види практичної підготовки студентів.

Студентка Мироненко Діана розповіла про переддипломну педагогічну практику, що є завершальним етапом практичної підготовки студентів.

     Цікавою була бесіда між студентами двох освітніх закладів про запобігання та  протидії булінгу в початковій школі, про труднощі, які виникають у практикантів  під час організаціїнавчально-виховної роботи з дітьми.

    Пізнавальною була бесіда про виховну роботу освітнього закладу щодо формування особистості майбутнього вчителя. Дане питання підготувала Таскіна Л.І., заступник директора з гуманітарної освіти та виховання, де детально розкрила всі напрямки виховного процесу. А студенти Яковук Анна та Кутковська Вікторія розповіли про святкування в коледжі Дня студента та Дня студентського самоврядування,про ряд інших виховних та розважальних заходів, конкурсів та організаціюінших цікавих видів студентського дозвілля.

    У семінарі взяв учать директор коледжу Іванніков С.І., відзначив значущість таких спільних заходів, де порушуються актуальні питання сучасної педагогіки,навчально-виробничої практики,виховної роботи. Сергій Іванович запропонував педагогічним закладам і надалі обмінюватись досвідом, а студентам – ділитись враженнями.

Іванова Л.І., доцент Національного педагогічного університету продемонструвала свої методичні посібники, де подаються слушні рекомендації щодо організації дитячого дозвілля в літніх оздоровчих центрах.

   Викладачі та студенти освітніх закладів висловили слова вдячності організаторам заходу і підтримали ідею про подальшу співпрацю.

   С.А.Кушнірук, доктор педагогічних наук, гарант ОП «Педагогіка дозвілля. Івент-освіта» (бакалаврський рівень) та В.Б. Вишківська, кандидат педагогічних наук, доцент Національного університету зазначили, що уважно вислухали наших студентів,наразі ознайомилися із сторінками сайту нашого коледжу і ще раз переконались про важливе місце в закладі цілеспрямованої системи виховної роботи та практичної підготовки майбутніх фахівців. Адже поряд із заходами, які сприяють вихованню свідомого громадянина нашої держави, організовуються ряд цікавих, розважальних заходів, що згуртовують молодь у велику студентську родину. А  такі види педагогічної практики,які проходять студенти за час навчання, є запорукою професійної підготовки майбутніх вчителів початкової освіти.

 

                                                                                                                                         Завідувач НВП Печарська В.П.