top of page

Педагогічна практика

Печарська В.П., викладач вищої категорії, викладач-методист,

завідувач навчально-виробничої практики

Заслужений працівник освіти України

    У системі професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів велике місце займає педагогічна практика. Всі види практики є важливими у формуванні професійних компетентностей, що й складає основу педагогічної майстерності. Саме під час проходження педагогічної практики розвиваються практичні вміння студентів, формується особисте ставлення до світу педагогіки, розвивається професійна культура, творче мислення, індивідуальний стиль професійної діяльності.

Завідувачем навчально-виробничої практики є Печарська Віра Петрівна, яка професійно очолює цю важливу ділянку педагогічної роботи.   Літня практика є першою самостійною педагогічною роботою студентів, де вони вміло поєднують роботу з повною відповідальністю за життя та здоров'я дітей, створюючи умови для цікавого активного відпочинку школярів, залучають до корисних справ, цікавого спілкування.

   Протягом багатьох років базовими залишаються оздоровчі табори міста Одеси «Космос», «Казковий», «Юний залізничник», «Мрія», «Одіссей»; «Сосновий бір» та «Колос» Вінницької області; «Чайка» Кіровоградської області. У травні 2015 року укладено угоду на проходження педагогічної практики нашими студентами у оздоровчому дитячому таборі «Артек –Карпати - Буковель».

   Збагаченню досвіду роботи сприяє практика в українському дитячому центрі «Молода гвардія». Багато наших випускників сьогодні працюють тут педагогами-організаторами, вихователями та вчителями початкових класів.

      З коледжем творчо співпрацюють всі школи Балтського району, багато шкіл Одеської області та інших областей України. Фахівці початкових класів з великим бажанням передають свою педагогічну майстерність, вчительські поради майбутнім фахівцям. Вже з II курсу студенти залучаються до практичного ознайомлення з професійною діяльністю та переконуються, що доля дітей у руках педагога, в його золотому серці. Саме такими бачать практиканти своїх наставників.

     Під час різних видів педагогічної практики студентам надається можливість усвідомити закономірності та принципи навчання і виховання, опанувати професійні вміння і навички, отримати перший досвід практичної діяльності.

   Викладачі всіх предметних комісій спільно працюють над реалізацією основної мети практики – творчо використовувати у педагогічній роботі науково-теоретичні знання й практичні навички, набуті в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін та методик викладання дисциплін початкової школи.

Переддипломна практика. Інструктаж

Пробні уроки. Розклад уроків. Інструктаж

Яскраві сторінки педагогічної практики

    Одним із засобів успішної підготовки студентів до роботи в якості вчителя початкових класів є практика, яка складає невід’ємну частину процесу підготовки фахівців у навчальному закладі і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів.

  Під час практики студентам надається можливість повністю усвідомити закономірності та принципи навчання і виховання, опанувати професійними вміннями і навичками, досвідом практичної діяльності.

    Педагогічна практика в літніх оздоровчих центрах – незабутня, цікава, захоплююча сторінка студентського життя. Адже робота з дітьми – це вир  подій, що захоплює яскравістю та неповторністю життя в дитячих оздоровчих центрах:  «Молода гвардія», «Артек – UA», «Артек-Буковель», «Богатирьонок», «Одіссей», «Сонячний берег», «Знам’я», пришкільні майданчики. Це  унікальний приклад взаємодії поколінь: вожаті організовують дітям цікаві заходи, а діти, в свою чергу, постійно приносять у це середовище нові ідеї – саме це стає запорукою успіху. Гармонійне поєднання освітньо-виховних, дозвіллєвих, спортивно-оздоровчих заходів завжди дає можливість сформувати простір, в якому розкривається творчий потенціал, артистичні здібності кожної дитини, креатизм, перші професійні здібності майбутнього вчителя, вихователя, організатора цікавого,активного дозвілля.

   Атмосфера дитячого щастя створюється наполегливою працею педагогів-організаторів. У цьому переконалися наші студенти, про що й зазначають у своїх творчих звітах.

Літня практика навчила студентів бути більш активними, творчими, відкритими для спілкування і нових знайомств. А також практиканти отримали вагомий досвід спілкування із справжніми майстрами вожатської справи,досвідченими педагогами оздоровчих центрів. Студенти змогли оцінити важливість літньої практики в оздоровчих центрах та пришкільних майданчиках.

    Вперше у коледжі було організовано літній оздоровчий майданчик «Діти Балтщини» закладу початкової освіти І ступеня повної загальної освіти. Протягом двох тижнів наші студенти працювали з дітьми 2 класу. Незабутні враження справили на дітей та студентів цікаві виховні заходи, вікторини, екскурсії у міський музей, кінотеатр, бібліотеку, поїздки у Софіївський парк, у дельфінарій «Немо», походи в міський парк, на річку.

При проходженні практики більшість студентів зарекомендували себе творчими, ініціативними, ерудованими людьми. Вони об’єднали в єдине ціле свій характер, силу волі, терплячість, вимогливість, виконавчі дії, тому із завданням практики справились успішно.

   Педагогічна практика «Перші дні дитини в школі» поповнила знання студентів з методик вивчення дисциплін, спецкурсу «Нова українська школа».

    Метою практики було: провести психолого-педагогічне дослідження готовності дітей до навчання в школі. Ознайомити практикантів із своєрідністю періоду адаптації дитини до нових умов в перший тиждень перебування в школі, ознайомити із змістом і особливостями організаційної роботи з першокласниками в добукварний період, з початковим етапом навчання грамоти і рахунку в умовах Нової української школи.

Під час практики у студентів формувалися  уміння та навички:

    - спостерігати та аналізувати педагогічний процес, визначати доцільність вибору методів і форм роботи у відповідності до поставленої мети, структуру уроків;

  -  вивчати особливості окремих учнів, збирати матеріал внаслідок психолого-педагогічного спостереження, узагальнювати його;

    -  спостерігати і аналізувати проведення нових форм, різних  видів діяльності з першокласниками, процес формування їх особистості;

    - спостерігати створення сприятливої морально-психологічної атмосфери в дитячому колективі в процесі навчання, під час ранкової зустрічі, на перерві.

      Вчителі перших класів балтських шкіл Ілієва О.В., Щур В.Г., Калініна М.М., Білоусова С.Д., Петрів О.Ф., Колісник А.Р., Вознюк О.О., Юраш В.І., Гуменюк А.М., Гернеза Т.Т. справили на практикантів гарне враження, їх перші уроки були сповнені творчості, креативності, і, найголовніше, любові до дітей.

 

                                                                                                    Завідувач навчально-виробничою практикою В.П.Печарська

Семінар-практикум «Організація навчально-виробничої практики в педагогічному закладі»

    Така актуальна для педагогічних закладів тема розглядалася  КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж» та Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова.

 Завідувач навчально-виробничою практикою Печарська В.П. поділилась педагогічним досвідом коледжу щодо організації в освітньому закладі навчально-виробничої практики як важливої складової підготовки вчителя початкової школи, проаналізувала мету та завдання практичної підготовки студентів, розкрила їх роль у професійному становленні майбутнього фахівця.

   Адже лише в комплексі всі види педагогічної практики формують у студентів педагогічні компетентності, закріплюють теоретичні знання з психолого-педагогічних дисциплін та методик навчання в початковій школі, формують перші професійні вміння, творчо та креативно організовувати навчально-виховний процес в Новій українській школі.

   Детально було розглянуто питання про організацію та проведення літньої педагогічної практики в дитячих оздоровчих центрах. Студенти Яременко Богдан, Карабіненко Ірина, Паламарчук Марія поділилися своїми враженнями про проходження літньої практики в ДП «УДЦ «Молода гвардія», ДП «МДЦ «Артек-UA», «Артек – Буковель», інших оздоровчих центрах Одеської області та інших областей України. Студенти відмічають, що мають добру практичну підготовку завдяки відвідуванню факультативних занять, педагогічних практикумів, табірних зборів, які організовуються в коледжі з метою якісної підготовки студентів до роботи з дітьми.

   Студентка Обертайло Анастасія розповіла про успіхи студентів під час проходження практики «Пробні уроки». Заняття спецкурсу «Нова українська школа», заняття STEM освіти, «Навчання через гру», «Навчання через дію», «Основи робототехніки» - це ще не всі види практичної підготовки студентів.

Студентка Мироненко Діана розповіла про переддипломну педагогічну практику, що є завершальним етапом практичної підготовки студентів.

     Цікавою була бесіда між студентами двох освітніх закладів про запобігання та  протидії булінгу в початковій школі, про труднощі, які виникають у практикантів  під час організаціїнавчально-виховної роботи з дітьми.

    Пізнавальною була бесіда про виховну роботу освітнього закладу щодо формування особистості майбутнього вчителя. Дане питання підготувала Таскіна Л.І., заступник директора з гуманітарної освіти та виховання, де детально розкрила всі напрямки виховного процесу. А студенти Яковук Анна та Кутковська Вікторія розповіли про святкування в коледжі Дня студента та Дня студентського самоврядування,про ряд інших виховних та розважальних заходів, конкурсів та організаціюінших цікавих видів студентського дозвілля.

    У семінарі взяв учать директор коледжу Іванніков С.І., відзначив значущість таких спільних заходів, де порушуються актуальні питання сучасної педагогіки,навчально-виробничої практики,виховної роботи. Сергій Іванович запропонував педагогічним закладам і надалі обмінюватись досвідом, а студентам – ділитись враженнями.

Іванова Л.І., доцент Національного педагогічного університету продемонструвала свої методичні посібники, де подаються слушні рекомендації щодо організації дитячого дозвілля в літніх оздоровчих центрах.

   Викладачі та студенти освітніх закладів висловили слова вдячності організаторам заходу і підтримали ідею про подальшу співпрацю.

   С.А.Кушнірук, доктор педагогічних наук, гарант ОП «Педагогіка дозвілля. Івент-освіта» (бакалаврський рівень) та В.Б. Вишківська, кандидат педагогічних наук, доцент Національного університету зазначили, що уважно вислухали наших студентів,наразі ознайомилися із сторінками сайту нашого коледжу і ще раз переконались про важливе місце в закладі цілеспрямованої системи виховної роботи та практичної підготовки майбутніх фахівців. Адже поряд із заходами, які сприяють вихованню свідомого громадянина нашої держави, організовуються ряд цікавих, розважальних заходів, що згуртовують молодь у велику студентську родину. А  такі види педагогічної практики,які проходять студенти за час навчання, є запорукою професійної підготовки майбутніх вчителів початкової освіти.

 

                                                                                                                                         Завідувач НВП Печарська В.П.

Новини з педагогічної практики

28.01.2022 р.

     Для студентів ІІІ курсу розпочався новий вид  педагогічної практики «Пробні уроки». Саме тут у студентів формуються професійні компетентності з основної та додаткової спеціальностей: вміння складати плани-конспекти уроків, готувати пізнавальні презентації, підбирати наочний матеріал, спілкуватися з учнями, організовувати цікаві ранкові зустрічі, виховні заходи, залучати дітей до активної роботи на уроці.

    Практиканти добросовісно готуються до пробних уроків, а вчителі шкіл та методисти коледжу допомагають студентам у складанні конспектів, у визначенні мети та основних завдань кожного уроку.

       Такий вид практики розкриває можливості кожного студента, його творчість, вміння якнайкраще застосовувати свої теоретичні знання на практиці.

       Переддипломна практика студентів ІV курсу є завершальним етапом педагогічної підготовки майбутніх спеціалістів. Студенти мають можливість проходити практику в школах міста Балти та за місцем проживання. Основною особливістю переддипломної практики є те, що це безвідривна практика, де студенти протягом семи тижнів проводять всі уроки, виховні заходи. А допомагають та контролюють даний вид практики вчителі-класоводи та методисти коледжу.

   За період практики студенти знайомляться з календарно-тематичним планом кожної дисципліни, з основними ключовими компетентностями, які формуються в учнів початкової школи та переконуються в тому, що робота вчителя початкових класів є дуже важливою та цікавою, відповідальною та почесною. Адже саме в початковій школі формуються загально навчальні вміння і навички учнів, які передбачено Державним стандартом початкової освіти. Враження студентів від практики приємні, позитивні, тому вони із задоволенням діляться яскравими світлинами, відео фрагментами зі своїх уроків.

 

                                                                                                         Завідувач навчально-виробничої практики В.П.Печарська

Педагогічна практика в режимі онлайн

11.04.2022 р.

    Триває педагогічна практика для студентів ІІ-ІІІ курсів. Всі завдання практики доводиться проводити в режимі онлайн. Методисти коледжу творчо організовують педагогічну практику в режимі онлайн, використовуючи для студентів різноманітні засоби спілкування: телефонний режим, електронну пошту, Viber, Google Classroom. Студенти відповідально та творчо ставляться до підготовки та участі у проведенні позакласних заходів, пробних уроків, занять з додаткової спеціалізації. Тут є можливість швидко та якісно налаштуватися на нові умови, що диктує всім нам сучасне життя. Практиканти охоче діляться дидактичними матеріалами, цікавими іграми. Студенти творчо використовують знання, які отримали на заняттях з методик викладання навчальних дисциплін, спецкурсах «Нова українська школа», «Навчання через гру» тощо.

    Студенти ІV-го курсу у своїх звітах діляться враженнями про безперервну педагогічну практику, як виконували науково-пошукові завдання під час переддипломної практики, як готуються захищати курсові роботи в умовах дистанційної організації навчання.

           Завідувач  навчально-виробничої практики       Печарська В.П.

Підсумкова онлайн-конференція за наслідками переддипломної практики студентів ІV курсу

29.04.2022 р.

     Практична робота освітнього закладу щодо формування професійних компетенцій вчителя нової української школи є планомірною і систематичною. Одні види педагогічної практики доповнюють інші. Безперервна переддипломна практика є завершальним видом практичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи.

      28 квітня було проведено онлайн-конференцію по підсумках переддипломної практики студентів ІV-го курсу.

     Завідувач навчально-виробничої практики привітала студентів із завершенням педагогічної практики, проаналізувала стан проходження студентами даного виду практики, якість оформлення практикантами звітної документації з основної та додаткової спеціальностей.

   Основним завданням переддипломної практики передбачено набуття професійно-педагогічних компетентностей, які необхідні вчителю ХХІ століття,  удосконалення  практичних умінь та навичок, яких набули студенти під час  проходження практики «Пробні уроки», інших видів педагогічної практики та на заняттях спецкурсу «Нова українська школа».

   Практиканти творчо планували та реалізовували навчальний процес, підпорядковуючи педагогічні принципи науковості, доступності, наочності, впроваджуючи інноваційні технології навчання, використовували цікаві презентації, проектну діяльність, нестандартні уроки, інтегровані уроки, проводили педагогічні експерименти з метою збору матеріалів для використання при написанні практичної частини курсової роботи, вміло віднеслися до роботи  на  уроках  та  в  позаурочний час.

  Велику увагу практиканти приділяли індивідуальній роботі, використовували диференційовані завдання, активно використовували методи заохочення, працювали в класах, де були діти з особливими можливостями. У деяких школах були кабінети інклюзивного освітнього середовища, що давало можливість  проводити з дітьми виховні та розвиваючі вправи під час організації перерви та в позаурочний час. Студенти разом з асистентами класу успішно справлялись із завданнями інклюзивного навчання.

   Віра Петрівна ознайомила студентів із наказом директора коледжу Іваннікова С.І., у якому зазначено, що всі студенти успішно пройшли переддипломну практику. Також дирекцією коледжу висловлено подяку студентам, які проявили патріотизм, любов до педагогічної професії, моральну витримку під час проходження практики в умовах військового часу в ДП МДЦ «Артек» (с.Пуща Водиця): Мироненко Д., Шарацькій Т., Карабіненко І., Гавриленко Д., Мельнику М., Новацькій Д.,  Гончарук Г., Ковальчук І., Кучер С., Лєбєдєву С., Яременку Б.; ДП «УДЦ «Молода гвардія» (м.Одеса)  Погрібній К., Агафоновій К., Рошіору М.

     Своїми  враженнями від проходження педагогічної роботи в початковій школі поділилися такі практиканти:

студенти 41 групи, додаткова спеціальність «Керівник дитячого художнього (хорового та хореографічного) колективу» - Велика А., Площанська Д., Ядвіга О.;

студенти 42 групи, додаткова спеціальність «Вчитель початкової освіти з правом викладання англійської мови» - Паламарчук М., Яковук А.;

студенти 43 групи, додаткова спеціальність «Організатор соціально-педагогічної допомоги» - Негру В., Подольська Я.;

студенти 44 групи, додаткова спеціальність «Соціальний педагог» - Горячкун Т., Кутковська В.;

студентка 45 групи, додаткова спеціальність «Вчитель фізичної культури початкової школи» - Поточна А.

Цікаві звіти студентів, яскраві презентації, незабутні світлини ще раз переконують нас, що педагогічна підготовка студентів коледжу є одним з найважливіших кроків до професіоналізму, запорукою успіху майбутніх фахівців початкової освіти.

 

                                                                                                Завідувач навчально-виробничої практики         Печарська В.П.

Педагогічна практика «Перші дні дитини в школі»

19.09.2022 р.

      Це один з видів педагогічної практики, мета якого – ознайомити майбутніх фахівців із своєрідністю  періоду  адаптації  дитини до шкільних умов в перший тиждень навчання, залучити студентів до  науково-педагогічного дослідження готовності дитини до навчання в умовах Нової української школи.

      Враховуючи особливості проведення педагогічної практики, зумовлені реалізацією заходів безпеки в умовах воєнного стану, студентам-практикантам було проведено ряд інструктажів з метою збереження їх життя та здоров’я:

      Одінцов В.Б., начальник штабу цивільної оборони, провів інструктаж з техніки безпеки з метою збереження здоров’я та життя студентів в умовах воєнного часу, а саме: переконливо порекомендував суворо дотримуватись правил поведінки під час сигналів повітряної тривоги та інших сигналів штабу цивільного захисту населення.

     Печарська В.П., завідувач педагогічною практикою, ознайомила з основною метою практики, завданнями на кожен день, вимогами щодо ведення документації.

  Дончук Н.В., викладач психолого-педагогічних дисциплін, ознайомила з методикою проведення комплексної діагностики визначення готовності дитини до шкільного навчання, з особливостями написання  психолого-педагогічної характеристики особистості.

Виконати завдання педагогічної практики «Перші дні дитини в школі» нам допомогли вчителі перших класів міських освітніх закладів:

Балтський ліцей  № 1 Балтської міської ради Одеської області:

1-А – Гуральник Катерина Олегівна  

1-Б – Мерденова Наталя Пилипівна

1-В – Стадник Наталя Борисівна

Балтський ліцей  № 2 Балтської міської ради Одеської області

1-А – Калініна Наталя Анатоліївна

1-Б – Осієвська Вікторія Володимирівна

1-В – Міщенко Людмила Петрівна 

Балтський ліцей  № 3 Балтської міської ради Одеської області:

1-В – Куруч Світлана Василівна

      Вчителі з великим бажанням прийняли наших студентів та охоче поділилися секретами, якими повинен володіти  вчитель першого класу: любов та повага до кожної дитини, уміння об’єднати дітей до колективних творчих справ, уміння створювати колектив. Наші студенти мали змогу побачити, як учитель залюбки зустрічає першачків та їх батьків у затишному класі, як вміє зацікавити дітей на уроках, як формуються в учнів загальнонавчальні уміння і навички, побачили педагогіку партнерства між учителями та їх батьками.

     Цікаві уроки вчителів, яскрава наочність, відео презентації, дидактичні ігри, веселі скоромовки, які  мали місце на уроках, справили на студентів неймовірне враження. Наші практиканти також не були осторонь педагогічної робота, а організовували для учнів цікаві перерви, допомагали учням у підготовці до наступного уроку, проводили психолого-педагогічне дослідження учнів. Викладачі коледжу надавали методичну допомогу студентам у оформленні документації, написанні висновків, проведенні психолого-педагогічного спостереження за дітьми шестирічного віку, виявляти готовність першокласників до навчання в школі.

 

                                                                                                    Завідувач навчально-виробничої практики         Печарська В.П.

DSC_0138.JPG
286889559_623901719354157_1514995884195742291_n.jpg
302277805_1520215468440880_2877554122752726944_n.jpg
DSC_0141.JPG
302093059_1520215291774231_6097452431762428857_n.jpg
302748421_625275172550145_5813768170053431303_n.jpg
305766490_596076208971573_2437782193240189671_n.jpg
305793204_596076165638244_1393949464416778873_n.jpg
305885085_596076245638236_3116357895865497900_n.jpg
306007059_596073588971835_1700385406407253957_n.jpg

Робоча поїздка до ДП «МДЦ «Артек на Закарпатті»

07.11.2022 р.

     Важливою складовою фахової підготовки студентів КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж» є педагогічна практика, що ґрунтується на оптимальному поєднанні теоретичного навчання майбутніх фахівців з практичним досвідом роботи в освітніх установах різних типів. Саме тому наш педагогічний коледж активно співпрацює із закладами загальної середньої освіти та дитячими закладами оздоровлення і відпочинку Одеської області та інших областей України. На запрошення ДП «МДЦ «Артек на Закарпатті» педагогічні працівники коледжу відвідали дитячий центр, ознайомилися з умовами проходження педагогічної практики студентів.

      На засідання круглого столу були запрошені випускники коледжу, які сьогодні займають в дитячому центрі посади вихователів, педагогів-організаторів, керівників творчих лабораторій, інструкторів з фізичної культури та успішно справляються з іншими обов’язками науково-методичної та виховної роботи.

Було розглянуто питання щодо поліпшення практичної підготовки студентів для роботи з різними віковими категоріями дітей в умовах воєнного стану. Також сторони обмінювалися досвідом щодо проведення науково-методичних, виховних, спортивних, мистецьких заходів. Адміністрація дитячого центру відзначає високий рівень фахової підготовки студентів коледжу, їх знання з вікової та загальної психології, професійну майстерність, людяність, доброту та уміння налаштовувати дітей на колективні творчі справи. Саме такі якості сьогодні потрібні майбутнім фахівцям педагогічної справи. Разом обговорили виклики сьогодення, проблеми та шляхи їх вирішення,  спланували подальшу співпрацю, проведення спільної педагогічної конференції щодо обговорення питання з соціально-психологічної підтримки дітей та молоді внаслідок травм війни, спортивного виховання, здорового способу життя та змістовного активного дозвілля.

       Було продовжено дію договору про співпрацю та партнерство, основними напрямами якого є організація практичної підготовки студентів та сприяння працевлаштуванню майбутніх випускників коледжу.

 

                                                                                                      Завідувач навчально-виробничою практикою Печарська В.П.

1.jpg
314345525_674721870819336_8617663897159478169_n.jpg
зображення_viber_2022-11-07_15-34-45-045.jpg
зображення_viber_2022-11-07_14-54-20-595.jpg
зображення_viber_2022-11-07_14-54-42-972.jpg
зображення_viber_2022-11-07_15-30-14-966.jpg
зображення_viber_2022-11-07_14-53-29-588.jpg
314405056_674721980819325_7336101708745652695_n.jpg
зображення_viber_2022-11-07_14-53-07-444.jpg

Переддипломна практика випускників в умовах воєнного стану

30.01.2023 р.

    Як організувати розподіл студентів на безперервну практику в нинішніх умовах?

   Як можна зробити ефективним дистанційне проходження практики для студентів, які проходять практику за межами нашої країни?

   Приймаємо такі виклики сьогодні. Всі ці проблемні питання зумовлені війною. Дирекція та педагогічний колектив КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж» створили всі умови для успішного проходження студентами безперервної переддипломної практики.

   Із студентами ІV-го курсу було проведено настановчий інструктаж з метою підготовки майбутніх фахівців до практичної діяльності.

  Директор коледжу, кандидат педагогічних наук Сергій Іванніков звернув увагу студентів на те, що переддипломна практика – це один із завершальних етапів практичної діяльності студентів. Педагогічний коледж зробив все необхідне з питань навчальної та практичної підготовки студента.

   Сьогодні педагогічна практика організовується та проводитиметься в незвичних, важких умовах – умовах війни. І це треба враховувати у роботі з дітьми початкової школи. Адже у багатьох дітей батьки захищають нашу державу від ворога, діти знають щоденні повітряні тривоги, чують звуки ворожих ракет. Чимало дітей залишилися без друзів, без рідних, без домівки. Тому практикант під керівництвом досвідченого вчителя повинен наповнити дитяче серце оптимістичними сторінками, цікавими іграми, яскравими спогадами з мирного життя.

   Збереження життя та здоров’я наших дітей – основне завдання всіх дорослих.

  Адже треба вміти допомогти дитині в умовах стресу, встановити контакт з дитиною, вчасно запобігти розвитку хронічної тривожності, допомогти впоратися з болючим відчуттям тривоги у час війни.

   Сергій Іванніков побажав всім студентам успішно справитися із поставленими завданнями безперервної практики, вчасно здати необхідну звітну документацію. Директор побажав нам перемоги та миру!

  Завідувачка навчально-виробничою практикою Віра Печарська довела до відома студентів наказ директора про організацію переддипломної практики, про розподіл студентів за школами, участь методистів під час практики. Віра Петрівна відповіла на ряд запитань студентів та побажала гарних результатів,  вражень від роботи з дітьми.

  Під час зустрічі із практикантами Березюк Д.І., відповідальний секретар приймальної комісії, Подуфалова К.Ю., завідувачка навчально-методичною лабораторією бакалаврату розповіли студентам про умови вступу на бакалаврат, порадили вчасно зареєструватися на НМТ та побажали гарних емоцій від проходження переддипломної практики.

 

                                                                                                      Завідувачка навчально-виробничою практикою Печарська В.П.

зображення_viber_2023-01-20_13-37-34-922.jpg
зображення_viber_2023-01-20_13-37-09-820.jpg
зображення_viber_2023-01-20_13-29-36-614.jpg
зображення_viber_2023-01-20_13-38-25-093.jpg
зображення_viber_2023-01-20_13-56-04-934.jpg
зображення_viber_2023-01-20_13-29-34-940.jpg
зображення_viber_2023-01-20_13-29-37-493.jpg

Переддипломна практика студентів ІV-го курсу

02.02.2023 р.

 Четвертокурсники КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж» проходять безперервну переддипломну практику. Даний вид практики триває сім тижнів.

  Цьогоріч практика проводиться в надзвичайних умовах – в умовах воєнного стану. Саме тому як ніколи майбутні фахівці стараються зосередити свої зусилля як на навчанні, так і на практиці. Адже це і є особистим внеском кожного практиканта у перемогу. Окрім проведення уроків, студенти стараються морально підтримати кожну дитину, допомагають правильно зорієнтуватися під час повітряних тривог, піклуються про життя та здоров’я учнів.

  Під час педагогічної практики студенти демонструють свою методичну майстерність, творчість, винахідливість та креативний підхід.

   Переважна більшість студентів під час безперервної практики ще більше переконуються у правильності вибору своєї професії, усвідомлюють всю відповідальність професії вчителя, її практичне призначення.

 Практична підготовка допомагає формувати професійну компетентність майбутніх спеціалістів початкової освіти.

 Викладачі – керівники педагогічної практики надають методичну допомогу студентам з питань проведення уроків, виховних заходів та оформлення звітної документації.

                                                                                                             Завідувач  навчально-виробничої практики    В.П.Печарська

зображення_viber_2023-02-01_15-10-21-844.jpg
зображення_viber_2023-02-01_15-09-53-589.jpg
зображення_viber_2023-02-02_10-56-47-732.jpg
зображення_viber_2023-02-02_10-56-47-222.jpg
зображення_viber_2023-02-02_10-56-36-214.jpg
зображення_viber_2023-02-02_10-56-21-283.jpg
зображення_viber_2023-02-02_10-56-49-053.jpg
зображення_viber_2023-02-01_15-10-33-598.jpg
зображення_viber_2023-02-02_10-56-19-849.jpg
зображення_viber_2023-02-01_15-10-34-037.jpg
зображення_viber_2023-02-01_15-10-21-500.jpg
зображення_viber_2023-02-02_10-56-38-866.jpg
зображення_viber_2023-02-02_10-56-37-856.jpg
зображення_viber_2023-02-02_10-56-20-800.jpg
зображення_viber_2023-02-02_10-56-49-845.jpg

Настановчий інструктаж до проходження переддипломної практики студентами ІІІ-го курсу

29.03.2023 р.

   Переддипломна практика сприяє активній підготовці студентів до роботи на посаді основної та додаткової спеціальностей. Тут майбутні фахівці набувають першого педагогічного досвіду, вдосконалюють вміння планувати та проводити уроки, впроваджувати сучасні технології навчання, створювати в класі творчу доброзичливу атмосферу, втілювати завдання Нової української школи, формуючи в учнів ключові компетентності, передбачені Державним стандартом початкової освіти.

    Для студентів було проведено настановчий інструктаж. Директор коледжу Сергій Іванніков, спілкуючись зі студентами, запитав, чого вони очікують від даного виду практики, що є для них  головним завданням під час проходження переддипломної практики. Відповіді практикантів були різними, щирими та переконливими:

 • знайти порозуміння з учнями;

 • набути професійних компетентностей;

 • не розчаруватися в обраній професії;

 • пам’ятати, що любов до дітей, до педагогічної професій є запорукою успіху;

 • завоювати авторитет у рідній школі, у новому статусі.

    Сергій Іванович погодився з думками студентів та акцентував увагу на те, що окрім якісного проведення уроків, оформлення відповідної документації, треба пам’ятати, що одним із важливих завдань вчителя сьогодні, в умовах воєнного стану, є збереження свого життя і здоров’я та своїх вихованців, підтримуючи їх у стресових ситуаціях, під час повітряних тривог, в інших незвичних випадках сьогодення.

  Завідувач навчально-виробничої практики Печарська В.П. ознайомила студентів із основними завданнями переддипломної практики:

 1. Формувати вміння розробляти поурочні та тематичні плани уроків, інтегровані уроки «Я досліджую світ», заняття з позанавчальних предметів, планувати позакласну роботу на період педагогічної практики.

 2. Оволодівати уміннями і навичками навчально-виховної діяльності учителя, вихователя, учителя англійської мови в умовах сільської та міської школи.

 3. Ознайомитися з умовами діяльності школи, педагогічним колективом, дитячими організаціями та об’єднаннями, матеріальним забезпеченням навчально-виховного процесу.

 4. Ознайомитися із системою планування навчально-виховного процесу школи, дитячих об’єднань, гуртків, окремих вчителів, вихователів, керівників дитячих колективів, асистентів учителів.

 5. Ознайомитися з психолого-педагогічними особливостями учнівських колективів, окремого учня, ознайомитися з особовими справами, медичними картами,  класним журналом, щоденниками учнів, з особливостями інклюзивного навчання в школі..

 6. Ознайомитися з роботою методичних об’єднань вчителів початкових класів, класних керівників.

 

    Також Віра Петрівна зачитала наказ про розподіл студентів на переддипломну практику, про участь викладачів у наданні методичної допомоги студентам під час проходження практики, під час оформлення звітної документації та вивчення питання для курсової роботи, визначення місця даної теми у початковій школі.

   Викладачі психолого-педагогічних дисциплін, мистецтва, англійської філології, фізичного виховання провели інструктаж щодо проходження студентами практики з додаткових спеціальностей та побажали майбутнім фахівцям творчих успіхів,  яскравих, позитивних вражень від проходження педагогічної практики на робочому місці вчителя.

1.JPG
3.JPG
2.JPG
4.JPG
5.JPG

Науково-практична конференція

з переддипломної практики

12.04.2023 р.

   12 квітня 2023 року у КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж» відбулася конференція за результатами переддипломної педагогічної практики студентів ІV-го курсу.

    Основним завданням переддипломної практики передбачено набуття професійно-педагогічних компетентностей, які необхідні вчителю ХХІ століття,  удосконалення  практичних умінь та навичок, яких набули студенти під час  проходження практики «Пробні уроки», інших видів педагогічної практики та на заняттях спецкурсу «Нова українська школа».

    При  розподілі  на  переддипломну  практику  студенти   ознайомилися  з  її  метою  і завданнями,  вимогами  щодо  проведення навчально-виховного  процесу  на посаді вчителя початкових класів, а також при виконанні обов’язків з  додаткової  спеціальності.

    До педагогічної практики було допущено 124 студенти. У зв’язку з дією правового режиму воєнного стану в Україні, переддипломну практику студенти мали можливість проходити у зручному для здобувачів освіти форматі. 114 студентів пройшли практику в очному режимі, 14 студентів – дистанційно, із них 39 студентів в освітніх закладах м.Балти, 85 студентів згідно запитів – за  місцем проживання. Додаткову спеціалізацію практиканти проходили протягом останнього тижня з 06 по 10 березня 2023 року. В усіх закладах освіти було створено необхідні умови для безпечного проходження практики в умовах воєнного стану. Творчі, досвідчені, креативні вчителі початкових класів базових освітніх закладів систематично надавали методичну допомогу нашим студентам, щиро ділилися своїм педагогічним досвідом.

   Перед початком конференції студенти оформили виставку звітної документації, дитячих виробів, презентували лепбуки.

Із вступним словом, настановчими порадами на подальше професійне зростання майбутніх фахівців виступив директор коледжу Сергій Іванніков.  Він звернувся до студентів із запитаннями: «Що дала вам переддипломна практика?», «Яке основне завдання вчителя початкових класів?», «Що нового «відкрили» у педагогічній професії?», «Які виникали труднощі?». Майбутні вчителі поділилися своїми враженнями, набутим досвідом та знаннями, що вони взяли під час практики. Бесіда директора із практикантами відбулась у творчій атмосфері, щирості та взаємоповазі. Студенти виявляли креативність, вміння висловлювати свої думки.

Повний аналіз про проходження педагогічної практики, про звітну документацію, анкети студентів зробила Печарська В.П., завідувач навчально-виробничою практикою.

      Цікавими були виступи практикантів:

 • Чустрак Ірини «Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках рідної мови та літературного читання»

 • Пижикової Анни «Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках Я досліджую світ»

 • Лаштопи Анни «Застосування інноваційних технологій навчання на уроках математики»

 • Соколовської Анастасії «Реалізація ідей Концепції нової Української школи на уроках образотворчого мистецтва та трудового навчання»

 • Хлівіцької Марії «Використання ігрових видів роботи на уроках англійської мови»

 • Азенко Вікторії «Врахування вікових особливостей учнів молодших класів на уроках фізичного виховання»

 • Стасевич Олени «Роль соціального педагога у формування психологічно безпечного середовища освітнього процесу в умовах воєнного стану»

 • Гузенко Альбіни та Шнирука Юрія «Особливості формування ключових компетнтностей учнів в освітньому процесі під час проведення уроків музики та хореографії»

     Студенти творчо представляли свій перший педагогічний досвід у формі відеозвітів. Також до уваги присутніх було запропоновано яскраві світлини та  відеофрагменти проведених уроків.

Підсумком звіту студентів були поради для майбутніх практикантів – студентів ІІІ-го курсу. В адресу студентів випускного курсу звучали мудрі поради та теплі побажання. А у відповідь практиканти висловлювали вдячність викладачам коледжу та вчителям-класоводам за отримані якісні знання, за набуті педагогічні компетентності.

 

                                                                                                     Завідувач  навчально-виробничою практикою  Печарська В.П.

1.jpg
3.jpg
5.jpg
7.jpg
9.jpg
12.jpg
14.jpg
16.jpg
18.jpg
20.jpg
22.jpg
2.jpg
4.jpg
6.jpg
8.jpg
11.jpg
13.jpg
15.jpg
17.jpg
19.jpg
21.jpg
23.jpg

Переддипломна практика студентів ІІІ-го курсу

28.04.2023 р.

     Триває переддипломна практика студентів ІІІ-го курсу КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж», яка є важливим етапом фахової підготовки майбутніх вчителів початкової освіти.

    Практиканти активно проявляють свої знання та вдосконалюють практичні вміння в роботі з учнями, демонструють свій творчий потенціал, повагу до дітей, любов до педагогічної професії.

                                                                                                     

                                                                                                         Завідувач навчально-виробничою практикою Печарська В.П.

изображение_viber_2023-04-26_12-03-34-761.jpg
изображение_viber_2023-04-26_12-03-26-188.jpg
изображение_viber_2023-04-26_12-31-22-229.jpg
изображение_viber_2023-04-26_12-03-26-467.jpg
изображение_viber_2023-04-26_12-03-34-389.jpg
изображение_viber_2023-04-26_08-22-48-681.jpg
изображение_viber_2023-04-25_17-59-18-666.jpg
изображение_viber_2023-04-25_14-00-29-472.jpg
изображение_viber_2023-04-25_14-00-26-410.jpg
изображение_viber_2023-04-26_08-22-47-784.jpg
изображение_viber_2023-04-25_14-57-23-366.jpg
изображение_viber_2023-04-25_14-57-23-428.jpg

Педагогічний практикум
«Студентське літо – 2023. Разом до перемоги!»

29.05.2023 р.

    У КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж» викладачі психолого-педагогічних дисциплін проводять тиждень педагогічного практикуму для студентів ІІІ курсу фахового молодшого бакалавра та ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня з підготовки до роботи в літніх оздоровчих центрах. План практикуму наповнений змістовними заходами, які мають місце в дитячих оздоровчих центрах: презентація загонових емблем, девізів, речівок, конкурс малюнків тощо. Адже відомо, що від якості роботи вожатого багато в чому залежить відпочинок дітей.

      Вожатому треба вміти швидко й цікаво залучити дітей до активного відпочинку, налаштувати їх на творчі справи.

   А в такий важкий для нашої країни час важливо сформувати в загоні згуртований колектив, розкрити внутрішній потенціал кожної дитини, дати можливість проявити талант дитини.

    То ж студенти демонстрували старанність та активність  у всіх виховних заходах: «Я люблю свою Україну», «Ми віримо в ЗСУ», проявляли силу та витривалість під час спортивної програми «Відважні патріоти», військово-спортивного квесту «Все буде Україна».

   Тиждень педагогічного практикуму пройшов як один день. Незабутні враження, щирі посмішки, активна підтримка своїх наставників – творчих, креативних викладачів психолого-педагогічних дисциплін – надовго залишаться в пам’яті студентів. А саме основне, що студенти мали гарну можливість поповнити свій практичний досвід для роботи з дітьми в літній період.

 

                                                                                                          Завідувач  навчально-виробничої практики    В.П.Печарська

1.jpg
3.jpg
зображення_viber_2023-05-29_14-28-11-565.jpg
зображення_viber_2023-05-29_14-28-14-407.jpg
2.jpg
4 (1).jpg
зображення_viber_2023-05-29_14-28-14-219.jpg
зображення_viber_2023-05-29_14-28-12-154.jpg
bottom of page