top of page

Обговорення ОП

       У рамках систематичної роботи з удосконалення та оновлення змісту освітньої програми «Початкова освіта», 20 жовтня 2021 року на базі Комунального закладу «Балтський педагогічний фаховий коледж» було організовано та проведено круглий стіл «Відкритий діалог із стейкхолдерами: практична підготовка здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти до майбутньої професійної діяльності».В обговоренні взяли участь завідуюча навчально-методичною лабораторією бакалаврату Подуфалова К.Ю., завідуюча з навчально-виробничої практики Печарська В.П., заступник директора з навчальної роботи Лугова О.П., розробник освітньої програми, кандидат філологічних наук Димовська Анна Костянтинівна, завідуюча навчально-методичним кабінетом

Гончарук В.Г., голова профспілкового комітету Притуляк Т.С., голова предметно-циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін Іванов В.В.  та стейкхолдери освітньої програми «Початкова освіта»: начальник відділу освіти Балтської міської ради Одеської області Кулик П.Я., директор НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-гімназія» Доні Л.А. та  заступник директора з початкової освіти Калініна Н.А., директор Бендзарівської школи І-ІІІ ступенів ім. Т.П.Бодар Драганюк О.В.,  заступник директора з початкової освіти НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім.О.Гончара - ліцей» Струтинська І.В., заступник директора з початкової освіти НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3-колегіум Сабодаш Надія Василівна.

  Метою заходу було залучення стейкхолдерів до продуктивної та конструктивної дискусії з адміністрацією закладу та  розробниками освітньої програми першого бакалаврського рівня вищої освіти.

       У рамках круглого столу обговорювалися такі питання:

1.Методичний рівень підготовки майбутніх фахівців освіти.

2.Якості, якими має володіти сучасний випускник першого бакалаврського рівня, щоб бути конкурентоспроможним на ринку праці.

3. Інноваційні підходи до проведення різних видів практики.

4.Планування заходів, спрямованих на покращення ефективності співпраці коледжу та баз практики.

5. Зауваги та пропозиції щодо цілей та програмних результатів навчання за освітньою програмою «Початкова освіта».

  У ході виступів та обговорення освітньої програми стейкхолдерами було відзначено її досить високий потенціал, різноманіття та цільову спрямованість відповідно до галузі, той факт, що освітня програма дозволяє підготувати  спеціаліста з універсальними базовими та спеціалізованими теоретичними знаннями та практичними вміннями, які ставлять його на щабель вище за випускників інших навчальних закладів. Усі ці чинники сприяють зацікавленню стейкхолдерів у подальшому працевлаштуванні випускників коледжу в освітніх закладах Одеської області та поза її межами.

Було внесено такі пропозиції:

  • Скерувати максимум практичних курсів, зокрема, фахових методик на оволодіння технологіями та прийомами роботи в НУШ;

  • У зв’язку з викликами пандемії під час вивчення дисциплін комп’ютерно-інформатичного спрямування звернути увагу на формування в здобувачів освіти навичок дистанційної роботи, які можуть бути застосовані в їхній подальшій трудовій діяльності в школах;

  • Залучити до основного викладацького складу коледжу експертів галузі, представників роботодавців або інших стейкхолдерів;

  • Включити до змісту навчальної дисципліни «Менеджмент у початковій школі» тему, у  якій  розглядатиметься питання публічних закупівель у закладі освіти, їх законодавча база .

 

 

  Зібрана під час обговорення інформація (відгуки, пропозиції від учасників) сприятиме роботі групи забезпечення реалізації освітньої програми та навчально-методичної лабораторії бакалаврату, її буде взято до уваги для подальшого удосконалення змісту та якості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Початкова освіта». Висловлені побажання буде враховано під час оволодіння студентами Комунального закладу «Балтський педагогічний фаховий коледж» комплексом професійних компетентностей, що відповідають вимогам сучасного ринку праці.

Рецензії та відгуки стейкхолдерів

Узагальнена таблиця із пропозиціями стейкхолдерів щодо удосконалення освітньої програми "Початкова освіта"
КЗ "Балтський педагогічний фаховий коледж"

АНКЕТА 
для опитування роботодавців та представників освітніх закладів

     З метою удосконалення навчальних програм фахової підготовки випускників та поліпшення якості освітніх послуг Комунальний заклад «Балтський педагогічний фаховий коледж» (КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж») проводить опитування серед існуючих та потенційних роботодавців і представників освітніх закладів. Просимо Вас відповісти на десять запитань щодо якості підготовки фахівців, котрі працюють чи працювали у Вашому закладі / організації. Такий зворотний зв’язок дозволить нам максимально підготувати наших випускників до потреб ринку праці, а висловлені Вами пропозиції будуть враховані при розробці та перегляді освітніх програм.

bottom of page