top of page

Навчальні дисципліни

Нормативні навчальні дисципліни

Цикл загальної підготовки

1. Іноземна мова

3.Сучасна українська мова з практикумом

5. Теоретичні основи початкового курсу природознавства

7. Основи медичних знань та охорони праці

9. Філософія

11. Фізичне виховання

13. Професійне спілкування українською мовою

2. Анатомія, фізіологія дітей з основами генетики та валеології

4. Основи інформатики з елементами програмування

6. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

8. Історія української державності та національної культури

10. Сучасні інформаційні технології навчання

12. Професійне спілкування іноземною мовою

14. Орфографічний практикум української мови з каліграфією

Цикл професійної підготовки

1. Психологія загальна та вікова

3. Дидактика початкової школи

5. Вступ до спеціальності та основи педагогіки

7. Дитяча література

9. Методика навчання мовно - літературної освітньої галузі,  літературна освіта учнів початкової школи

11. Методика навчання фізичного виховання, соціальної та здоров`язбережувальної освітньої галузі

13. Методика навчання освітньої галузі "Мистецтво"( музика, хореографія, образотворче мистецтво)

15. Методика навчання інформатичної освітньої галузі 

17. Спецкурс "Нова українська школа" 

2. Психологія педагогічна та дитяча

4. Основи науково - педагогічних досліджень

6. Теорія та методика виховання

8. Методика навчання математичної освітньої галузі (теоретична основа та методика)

10. Методика навчання іноземної мови

12. Методика навчання природничої освітньої галузі

14. Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі

16. Методика навчання технологічної освітньої галузі 

18. Курсова робота 

Варіативні навчальні дисципліни

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

Цикл загальної підготовки

1. Практикум із розвязання

3. Політологія

5. Академічна доброчесність

2. Ритміка

4. Англійська мова: розмовний курс

6. Технологій STEM - освіти в початковій школі

Цикл професійної підготовки

1. Менеджмент у початковій школі

2. Методика організації табірного збору і робота з дитячими та молодіжними організаціями

bottom of page