top of page

Дисципліни вільного вибору

      Навчальні дисципліни за вибором студента – це дисципліни, які вводяться закладом вищої освіти для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог особи, для потреб суспільства, ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних особливостей тощо.

    Вибіркові навчальні дисципліни професійної підготовки надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальністю, що визначає характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам, дозволяють у майбутньому здійснювати впровадження спеціалізацій у межах базової спеціальності з метою формування компетентності здобувача відповідно до вимог ринку праці.

Дисципліни вільного вибору студента складають 25% загальної кількості кредитів індивідуального навчального плану студента.

   Заповнюючи google-форму, студент має обрати дисципліни, які буде вивчати протягом наступних семестрів(на кожен семестр передбачена окрема google-форма).

   Перед тим, як обрати дисципліни, студент має змогу ознайомитися із навчальними та робочими програмами, коротким змістом курсу, а також з інформацією про викладачів.

Перелік дисциплін вільного вибору та розподіл їх за семестрами

Професійне спілкування іноземною мовою: теорія і практика перекладу

Педагогіка порівняльна

Сучасна українська мова: практикум з написання есе

димовська 2.JPG

Основи інклюзивної освіти

Країнознавство англомовних країн

Український фольклор і народознавство

димовська.JPG

Інтегроване тематично-проєктне навчання в НУШ 

Методика розв’язування задач з логічним навантаженням

Конфліктологія

Основи психодіагностики

Педагогіка сім`ї та основи гендерної психології

Основи медіаграмотності

1.jpg
2.jpg

Формування математичної компетентності молодших школярів в умовах інноваційного освітнього середовища

3.jpg
4.jpg

Анкета дисциплін вільного вибору студентів 3-го курсу першого бакалаврського рівня на V семестр 2021-2022 н.р. 

arrow&v

Анкета дисциплін вільного вибору студентів 3-го курсу першого бакалаврського рівня на VІ семестр 2021-2022 н.р. 

arrow&v

Анкета дисциплін вільного вибору студентів 4-го курсу першого бакалаврського рівня на VІІ семестр 2021-2022 н.р. 

arrow&v
arrow&v

Анкета дисциплін вільного вибору студентів 4-го курсу першого бакалаврського рівня на VІІІ семестр 2021-2022 н.р. 

arrow&v
arrow&v
bottom of page