top of page

Зміст гуманітарної освіти та виховання

     За умов, коли відбуваються кардинальні зміни, спрямовані на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, метою виховного процесу навчального закладу є розвиток індивідуальності кожного учасника педагогічного процесу, становлення його особистості, збагачення ціннісно-смислової сфери, формування національних і загальнолюдських цінностей.

    Патріотичне виховання наскрізно пронизує весь виховний процес, органічно поєднуючи національне, громадянське, моральне, правове, родинно – сімейне, екологічне, фізичне, естетичне, трудове виховання, що засновується на національній історії, традиціях та культурі українського народу. Розвиток критично – креативних здібностей студентської молоді, знання та вміння відстоювати свої права, виконання конституційних та громадянських обов’язків, здатність розв’язувати особисті і глобальні проблеми, почуття відповідальності за власне майбутнє, добробут та долю України – основні завдання які вирішуються учасниками навчально-виховного процесу навчального закладу.

   

bottom of page