top of page

Екскурсія бібліотекою

       Нам є чим пишатися. Перемога у конкурсах в 2021 році – це велике досягнення нашого бібліотечного колективу.  Нами  були  подані цікаві проекти, що були високо оцінені експертною комісією. Так за підсумками конкурсу ми маємо:

ü 1 місце у Міжнародному конкурсі "Кращий бібліотекар" (Чехія) ,

ü  1 місце у  номінації "Інноваційна діяльність бібліотеки  коледжу" (Чехія м. Тепліце),

ü 1 місце у номінації "Дистанційна робота з читачами" (м.Одеса),

ü 1 місце в обласному огляді-конкурсі на кращий методичний матеріал м. Одеса), 

ü 2 місце у номінації "Сучасні засоби унаочнення"( м. Одеса),

ü подяка у номінації "Інноватика у гуртковій роботі бібліотеки"(м. Одеса).

  Систематично ведеться робота по комплектуванню з видавництвами та книжковими магазинами, книгопостачальними базами. Протягом навчального року бібліотека обслуговує більше 1000 користувачів, книговидача складає близько 63 тис. посібників в рік.

   Бібліотека  –  осередок духовного  життя  коледжу.  У читальній залі постійно експонуються  виставки  літератури та  періодичних  видань. 

  На базі  бібліотеки  проводяться масові заходи, виховні години, екскурсії,  а  також  бібліотечні уроки, лекції з використанням інтерактивних  технологій.      

 Інформаційно-масова робота бібліотеки коледжу здійснюється з використанням технічного обладнання. Бібліотека практикує з допомогою інтерактивної дошки показ слайдів  нових  надходжень  на  засіданнях  методичної  ради  голів  предметних  комісій, випуск інформаційних бюлетенів нових надходжень. Активне запровадження новітніх інтерактивних  технологій  дало    можливість  змінити  сам  спосіб  надання інформації, яка тепер представлена у вигляді тематичних мультимедійних презентацій, що сприяє формуванню інформаційної культури користувачів.

    Потужна ресурсна база бібліотеки коледжу (документний фонд, довідково-пошуковий  апарат)  зумовила  удосконалення  організації  обслуговування. З  метою швидкісного  пошуку  літератури,  автоматизації  багатьох  технологічних  бібліотечних операцій у 2009 р. впроваджено ведення електронного систематичного та абеткового каталогу, продовжується робота над складанням та редагуванням електронних тематичних картотек. Це надає нові можливості, щодо забезпечення ефективності самостійної навчально-пізнавальної роботи студентів.

     Електронний  каталог  відображає  фонди  бібліотеки  з  новими  можливостями.

   Ми маємо велику надію, що після відвідування нашої бібліотекиліотеки Ви почуватиметесь у стінах бібліотеки впевнено та зможете відшукати саме ту інформацію, яка Вас цікавить!

     Очолює роботу завідуюча бібліотекою – Зубарєва Тетяна Олексіївна. 

  Під її керівництвом обслуговування завдяки автоматизації процесу книговидачі стало більш оперативним: зменшились черги, покращилася якість обслуговування та виконання замовлень. Постійно поповнюються виставки літератури з актуальних  тем у  читальному залі  та на абонементі, вчасно і якісно забезпечуються підручниками студенти. 

    Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів здійснює   бібліограф  – Притуляк Наталія Олександрівна, яка вислухає всі Ваші пропозиції, прохання, спробує вирішити проблему,  допоможе Вам знайти найновіші методичні матеріали, нормативні документи та необхідну інформацію в Інтернеті.

    Дух перехоплює від казкової оранжереї квітів та вазонів, що заплітає читальні залу. Мабуть, квіти відчувають духовне багатство цього приміщення і гармонічно поєднуються з книгами та журналами в бібліотеці.

    Діяльність читального залу спрямована на задоволення потреб навчально-виховного процесу та наукової діяльності необхідною літературою.    

     Бібліотекарі Зубарєва Ганна Федорівна, Стасюк Катерина Сергіївна активно і творчо підходять до наукової та технічної обробки літератури, оптимізуючи шлях книги. Фонд комплектується за замовленнями голів предметно-циклових комісій.

    Робота бібліотеки спрямована на забезпечення інформацією читачів за різними джерелами – це традиційні каталоги, електронний каталог (ЕК), Інтернет Wi-Fi, каталогу періодичних видань. 

      По ЕК читачі знайомляться зі списками нових надходжень   до бібліотеки; здійснюють пошук літератури за ключовими словами, яких в базі вже більше 53000; ведуть пошук літератури за тематичним каталогом бібліотеки; навчальних тестів, робочих програм. 

   

     Історія навчального закладу – це одна із яскравих сторінок становлення освіти на Україні. Це радощі, успіхи, перемоги, невдачі. Це сотні людських життів, які були віддані педагогічній справі, це тисячі благородних вчинків        і починань, це праця декількох поколінь задля благородної справи – навчання    і виховання Людини.

      Педагогічному коледжу – 90.

    У вирішенні науково-методичної проблеми коледжу важлива роль бібліотеки.

  Бібліотека коледжу веде свою історію з Дня заснування навчального закладу –  з   1930 року.

    Тоді це було невелике приміщення, в якому містилися і абонемент, і читальна зала. На сьогодні бібліотека коледжу одна з кращих. Це два книгосховища, абонемент, затишна читальна зала на 80 місць, обладнана сучасною комп'ютерною технікою. Загальна площа 150 м2.

   Основна  мета  бібліотеки  -  сприяти  науковому  та  методичному  забезпеченню навчального процесу, організовувати збереження та ріст бібліотечних фондів, їх комплексне  розкриття  та  доступність.  Універсальні  фонди  нараховують    74 982  тис. примірників. Щороку передплачується понад 112 найменувань періодичних видань фахового спрямування. Бібліотечний фонд постійно поповнюється новими підручниками та  посібниками,  а  також  електронними посібниками.

   Створено список ключових слів та виразів, наявних у текстах документів, які проходять електронну бібліографічну обробку. Вони служать основою для створення читацького замовлення та пошук необхідних джерел. Створення списку ключових слів значно полегшує тематичний пошук.

  Використання  електронних  ресурсів  дає  змогу  перейти  на  якісно  новий  рівень обслуговування,  підвищити  оперативність  та  забезпечення  повноти  задоволення інформаційних потреб користувачів.

  Сьогодні, в добу комп'ютеризації, книга, все ж таки залишається неоціненним скарбом, як джере­ло мудрості, знань, досвіду, та фундаментом освіти; а бібліотеку, книгозбірню можна назвати основою цього фундаменту.

    Освіта і бібліотека - ці два поняття невід'ємні одне від одного.  Бібліотека нашого навчального зак­ладу зорієнтована на задоволення потреб користу­вачів – викладачів, студентів денного та заочного відділів, співробітників, педагогів шкіл міста та району.  

    Ріст про­фесійної компетенції педагогічних кадрів - у великій мірі залежить від бібліотекарів, від їхньо­го вміння спрямувати педагогів на вибір потрібної інформації.                                                       

    Працівники бібліотеки коледжу докладають досить багато зусиль для покращення довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів.

   У  бібліотеці  Вас чекають ініціативні працівники – професіонали своєї справи, які завжди поспішають на допомогу студенту.

   Процес бібліотечного обслуговування досить складний та насичений безліччю спеціальних операцій та процедур, без яких доступ читача до потрібних документів неможливий!

   Сьогодні бібліотека є не тільки закладом, який реалізує право читачів на доступ до інформації, але й центром спілкування користувачів. Спілкуватися можна не тільки в діалозі, а й опосередковано, через виставку. Виставкова робота крім розкриття книжкових фондів покликана забезпечити усвідомлення мотивів до інформації, а також стимулювати здатність до інформаційного спілкування.

    Книжкова виставка – це погляд на світ людини, що її підготувала, це передача світогляду, його життєвого досвіду, ставлення до людей і до себе. Виставка – це завжди творчість. “Що я хочу сказати людям і світові, як можу представити я себе через книги?” – ця думка повинна завжди хвилювати бібліотекаря, коли він приступає до роботи над виставкою.      Виставка - це засіб об’єднати бібліотекаря з читачами. І тільки тоді, коли буде присутній особистісний початок, виставка буде мати успіх. 

  Ефективність кожної виставки доцільно оцінювати за такими критеріями: важливість, актуальність, корисність, престижність, чіткість, простота, легкість сприйняття та естетична насолода.

     В бібліотеці   діють книжкові виставки на різні теми . Студенти залюбки знайомляться з викладками , оглядають запропоновану літературу.   

    Наша бібліотека вже не перший рік працює в напрямку творчого розвитку студентів. На базі бібліотеки створений та постійно працює гурток «Книголюби», тому постає необхідність постійного пошуку і впровадження різноманітних методик, спрямованих на творчу діяльність.

     Цілком очевидно, що традиційні форми проведення гурткової роботи вже не задовольняють потреб нашого часу. У сучасному техноінформаційному просторі молодь важко чимось здивувати. Але дивувати треба. На кожному занятті гуртка при підготовці до виховних заходів треба намагатися створити умови для активного самовираження студентів як творчої особистості.      Як це зробити? Якими новими формами і методами зацікавити студентів, щоб підтримати в них іскри творчості, допомогти працювати з інтересом?   Серед всіх форм роботи крім  на особливу увагу заслуговують активні імпровізовані форми, в яких студенти можуть брати ініціативу і висловлювати свою точку зору  - диспути, брейн-ринги, інтелектуальні ігри, колективні обговорення, тощо. Одним із ефективних методів роботи є активно-ілюстративний. Його сутність полягає в тому, що студент під час створення презентації до виховного заходу, випуску стінгазети, підбору  відеороликів, що розкривають порушену проблему, зафіксовує думки, які він має з приводу обраної теми. Цей метод заохочує гуртківців до творчих пошуків і водночас допомагає засвоїти необхідний матеріал.

    Таким чином, застосування в в масовій роботі бібліотеки можливостей мультимедійної дошки є поштовхом до  розвитку і заохочення творчої діяльності читачів, для розширення і поглиблення їх інтересів, стимулів у прагненні до знань.

   З метою піднесення творчої активності молоді, створення соціально-культурного середовища для розширення кругозору, збагачення читацького інтересу, сприяння любові до книги та всебічного інтелектуального розвитку на базі нашої бібліотеки був створений гурток «Книголюби». Робота гуртківців реалізується в проведенні масових заходів, що сприяють спілкуванню читачів між собою, між читачами та бібліотекарями. Пошук бібліотекою свого місця в масовій роботі навчального закладу – процес творчий і безперервний, у результаті якого бібліотека має усі шанси стати центром культури, під якою розуміється не тільки набір певних знань, а й формування способу життя і спілкування з іншими людьми. 

    Ми намагаємось обирати форму проведення занять таку, що дозволяє  активізувати мислення студента , перетворити його в активного учасника заходу, а не пасивного спостерігача. Отож, ми практикуємо в своїй діяльності колективні обговорення, інтелектуальні ігри, бесіди з елементами дискусії, круглий стіл, заочні подорожі, інформаційні години, та інше.

     Велике значення  надається при підготовці кожного засідання застосуванню технічних засобів навчання:. До послуг студентів – мультимедійна дошка, телевізор, комп’ютери. Студенти мають можливість створювати та переглядати слайди, захищаючи те чи інше твердження, роблячи свої повідомлення цікавими, більш  досконалими та наглядними. Постійний перегляд  відеоматеріалу через мультимедійну дошку заохочує  до пізнання нового, спонукає  до подальшого розкриття проблеми.

     Робота  гуртка   сприяє  вихованню  гармонійної,  морально-досконалої  особистості,  що  свідомо  виконує  свій  громадянський  обов’язок,  відкритої  до  інтелектуального,  духовного  та  творчого  розвитку. Так при проведенні заняття «Україна єдина та неподільна» наші студенти знайомились з літературою  про  основні віхи з історії становлення України, її сьогодення, вчилися розуміти корені єдності і цілісності України, таким чином створювались умови для виховання у членів гуртка готовності бути повноцінними членами суспільства, що знайдуть шлях до стабільності, миру і злагоди в Україні, обговорювалась участь молоді в формуванні української нації.   

      Розвиваючи поетичні здібності,наші студенти  навчаються слухати поезію, аналізувати поетичні твори, виразно читати вірші та складати їх самостійно. Як сказала Ліна Костенко: «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі ». І студенти це розуміють, бажають доторкнутися до поетичного слова та відтворювати власне бачення світу.

       За час роботи гуртка були презентовані поетичні збірки студентів: «Поезія  - міст над безоднею часу», «Це правди крок, душі моєї крок…», «Ну щоб здавалося слова..», «Україна моя барвінкова», «До тебе мій краю, я лину..», «Ми – гідні сини й дочки своєї неньки України», «Україна моя неозора», «Любити требя світ очима книги», «Багатство книг – це ріки шумні, то України славний путь», «Історія свою ти пишеш сам».

    На святі, приуроченого Всесвітньому дню поезії було  презентовано поетичні збірки наших гуртківців, поетів-аматорів:  «Це правди крок, душі моєї крок…», присвячену  воїнам АТО - справжнім захисникам України   та другу збірку «Ми – гідні сини й дочки своєї неньки України», присвячену  Всесвітньому дню поезії.

      День студентського самоврядування в бібліотеці проходить цікаво і змістовно. У кожного дублера була можливість торкнутися дорослого життя і спробувати вирішувати щоденні проблеми та ситуації навчального закладу. І це дійсно необхідно для того, щоб розкрити свій потенціал, а також оцінити клопітку працю бібліотекарів ,а насамперед, відчути насолоду від спільної роботи в дружній  родині бібліотеки.

      У день студентського самоврядування в бібліотеці силами студентів була організована книжкова виставка «Вічна магія книги», впорядковувалась картотека реєстрації читачів, опрацьовувалась література для систематичного каталогу. Після завершення навчальних занять студенти провели  виховний захід «Таїнство книги з глибини століть». Читачі, що були присутні на заході,  дізнались про історію книги, познайомились з авторами сучасної української літератури ХХІ століття та прослухали авторські вірші  студентів гуртка «Книголюби»

    День самоврядування розкриває творчі здібності студентів та допомагає глибше зрозуміти роботу бібліотеки.   На протязі року студенти знайомляться з кращими надбаннями світової та вітчизняної літератури: художньої, науково-пізнавальної, суспільно-політичної, мистецькознавчої, філологічної. Всім бажаючим бібліотекарі пропонують твори Богдана Сушинського, Степана Олійника, Валерія Бегуновича, Миколи Гоголя, Богдана Лепкого, Павла Загребельного, Оксани Іваненко, Олександра Пушкіна, Марини Цветаєвої, та інших. При підготовці до масових заходів використовують різноманітні енциклопедії, довідники, а також тепер уже незамінні послуги Інтернету в науково-пізнавальному аспекті.

    Цілком очевидно, що традиційні форми проведення гурткової роботи вже не задовольняють потреб нашого часу. У сучасному техно-інформаційному просторі молодь важко чимось здивувати. Але дивувати треба. На кожному занятті гуртка при підготовці до виховних заходів треба намагатися створити умови для активного самовираження студентів як творчої особистості. Як це зробити? Якими новими формами і методами зацікавити студентів, щоб підтримати в них іскри творчості, допомогти працювати з інтересом?

  Рівень інформаційної культури сучасної людини можна визначити як усвідомлення своїх потреб, знання загальнодоступних джерел інформації, вміння користуватись цими джерелами, оволодіння методами дослідницької діяльності. Саме метод проекту надає широкі можливості для формування цих умінь і навичок. Таким чином,  використання методу проектів  це  важливий крок в розвитку  бібліотечної діяльності. На протязі навчального року гуртківці творчо працювали над реалізацією проекту «Сучасний читач та бібліотека».

       Результати проекту «Сучасний читач та бібліотека»:

- Підвищення рівня читацької культури;

- Набуття навичок самостійної роботи при читанні та опрацюванні книг.

- Вдосконалення вміння орієнтуватися в інформаційному просторі.

- Розвиток пізнавальних інтересів читачів

- Виявлення читачів, здатних до творчої діяльності;

( в ході проведення масових заходів членами гуртка «Книголюби», виданні власних поетичних збірок студентів, участі їх у конкурсі «Таланти твої, Україно»)

- Вдосконалення  навичок проектної роботи.

- Створення позитивного іміджу "Кращого читача навчального закладу»

(В результаті конкурсу «Кращий читач року» студенти нагороджені грамотами та цінними подарунками)

 - Зростання зацікавленості бібліотечною справою та діяльністю бібліотеки в житті навчального закладу:

«Що треба знати про бібліотеку» - інформаційний буклет;

«Що ми знаємо про бібліографічний пошук?» - бесіда;

«Бібліотека – інформаційний заклад» - засідання гуртка;

«Бібліотека – знань золотих скарбниця» - колективне свято.

Всеукраїнська акція «Живи,книго!»;

(в результаті проведення акції бібліотека отримала 116 подарованих читачами екземплярів книг, найкращих учасників нагороджено солодкими призами)

  • Дні самоврядування в бібліотеці;

( студенти набували навички роботи бібліографа, бібліотекарів та завідувача бібліотеки)

Допомога бібліотеці в організації фонду, ремонті зношених книг, покращенні дизайну читального залу.

     Реалізація проекту «СУЧАСНИЙ ЧИТАЧ  ТА БІБЛІОТЕКА» виконала  поставлену мету та задачі, а саме, активізувала пізнавальний  інтерес студентів до читання, до історії бібліотек, дослідження історичного значення книги у формуванні духовної культури людства; сприяла формуванню соціально-активної, творчої особистості читача, громадянина. Проект є творчим, ефективним, життєспроможним і потрібним у навчально-виховному процесі .

Виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для рішення актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу  -  над цим питанням бібліотека працює щоденно як в гуртковій роботі, так і в інших сферах бібліотечної діяльності.

     Наших гуртківців поєднує любов до книги. Для декого ця любов стає роботою над своїм характером, і саме з таких людей виходять  особистості. Дуже хочеться, щоб  вони  не перевелись у час новітніх технологій. Безперечно, книга залишається осередком людської духовності, зберігачем знань та умінь не одного покоління людей.

    Просторий зручний читальний зал завжди готовий прийняти всіх бажаючих читачів  в  обійми знань та мудрості. Бібліотекарі завжди привітно обслуговують студентів та допомагають відшукати потрібну інформацію.

     Колектив Бібліотеки запрошує Вас до співпраці та сподівається, що робота з книгами у стінах нашого навчального закладу принесе Вам інтелектуальне збагачення, користь та задоволення!!!

   Запрошуємо Вас стати постійними читачами нашої Бібліотеки, відчути на власному досвіді багатство мудрості книжкового фонду!

bottom of page