top of page

Вступнику

1.jpg
2.jpg

     «Сила педагогічного колективу в педагогічній думці, в обговоренні, у народженні й втіленні задумів»   

                                                                                                                                 В.О.Сухомлинський

 

     Пріоритетним напрямком діяльності педагогічного колективу Комунального закладу «Балтський педагогічний фаховий коледж» є реалізація Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, Концепції нової української школи, формування у студентської молоді внутрішньої мотивації навчальної діяльності, ключових педагогічних компетентностей, реалізація завдань Нової української школи, впровадження в навчально-виховний процес академічної доброчесності, інтеграція навчального закладу в Європейський освітній простір, що означає  врахування інтересів молоді, створення оптимальних умов для всебічного розвитку та самореалізації кожної особистості.

  Навчаючись у нашому педагогічному коледжі, кожен студент має можливість творчо реалізувати свій потенціал, втілювати в життя ідеї та мрії, оволодівати педагогічними вміннями й навичками престижної професії в новому освітньому просторі.

    Освіта, отримана у Балтському педагогічному фаховому коледжі, - це запорука високого професіоналізму, досконалого володіння інноваційними технологіями навчання, сучасними формами і методами навчання, основами педагогічної майстерності, необхідних вчителю Нової української школи.

  Авторитет Балтського педагогічного фахового коледжу ґрунтується на вдалому поєднанні багатьох традицій, які сформувались протягом 90 років та поступальному стабільному розвитку з урахуванням нових тенденцій сучасної вищої школи.

    Основною метою діяльності коледжу є створення умов, необхідних для здобуття студентами базової вищої педагогічної освіти.

   У коледжі здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності «Початкова освіта» та п’яти  додаткових кваліфікацій: вчителя англійської мови, керівника дитячого художнього (хорового/хореографічного) колективу, соціального  педагога, вчителя фізичної культури початкової школи.

   Нині педагогічний колектив Балтського педагогічного фахового коледжу – це 65 висококваліфікованих викладачів. Серед них – два кандидати наук, 4 заслужених працівників освіти України, 17 викладачів-методистів, 25 старших викладачів, 38 викладачів вищої кваліфікаційної категорії.

    Зусиллями трудового колективу створено сучасну навчально- матеріальну базу, яка дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців на рівні державних стандартів.

     Важливими напрямками діяльності коледжу є демократизація та гуманізація освітнього процесу, органічне поєднання національного та загальнолюдського начал. Досягнення вагомих позитивних наслідків виховної роботи щодо формування цілісної гармонійної особистості можливе за умови комплексного підходу та залучення до цієї роботи на засадах педагогіки партнерства викладацького складу закладу, адміністрації, органів студентського  самоврядування, всієї студентської громади коледжу.

   Основні завдання коледжу: виховання у здобувачів фахової передвищої освіти патріотизму соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності академічної доброчесності, формування  правової та екологічної культури моральних цінностей, здорового способу життя, здатності критично мислити та самоорганізовуватись в сучасних умовах.

   Практична підготовка студентів – один із важливих видів професійної підготовки  майбутнього вчителя початкової школи. Ефективна робота над формуванням у практикантів ключових педагогічних компетентностей, необхідних сучасному вчителю Нової української школи, включає якість теоретичної та практичної підготовки студентів освітнього закладу.

     У коледжі створені всі необхідні умови для якісної практичної підготовки майбутніх фахівців. Окрім уроків та занять з педагогічної практики, студенти відвідують факультативні заняття, педагогічний практикум з питань підготовки студентів до літньої практики, де студентів готують виконувати обов’язки вожатого та педагога-організатора. Студенти мають нагоду бути активними учасниками виїзних семінарів, педагогічних тренінгів, які на базі коледжу двічі на рік проводять методисти ДП «УДЦ «Молода гвардія», ДПУ «МДЦ «Артек», ДЗОтВ «Артек – Карпати – Буковель». Тут формуються практичні педагогічні вміння студентів, які необхідні для успішної роботи в дитячих центрах.

     Представники оздоровчих центрів діляться досвідом, як проводяться ігри на знайомство, на згуртування, на виявлення лідера, вчать студентів креативно підходити до організації колективних творчих справ у загоні. Така співпраця навчального закладу з дитячими центрами є продуктивною платформою професійного досвіду для молодих педагогів, що відповідає вимогам сучасної освіти. Студенти беруть активну участь у табірних зборах, у Всеукраїнській школі педагога-організатора, у роботі «Школи вожатого», що спрямовано на теоретичну та практичну підготовку педагогів до професійної діяльності в умовах дитячої рекреації. Студенти коледжу із задоволенням беруть участь та стають переможцями у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Ліга педагогів», який щорічно спільно організовують ДП «УДЦ «Молода гвардія», Одеський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського та  Уманський  державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Це захід для тих, хто готовий показати педагогічні знання та уміння, для тих, хто любить обрану професію і прагне до постійного самоудосконалення. Програма фестивалю-конкурсу включає ряд цікавих розважальних заходів, конкурсних номерів, інтелектуальних квестів, також проводяться цікаві майстер-класи та змістовні засідання круглого столу для керівників педагогічної практики.

      Почуття нового, творче ставлення до педагогічної справи притаманні методистам педагогічної практики, серед яких як досвідчені викладачі, так і молоді колеги – тренери Нової української школи, які проводять активну цілеспрямовану роботу по підготовці сучасного вчителя – творчого, креативного, висококваліфікованого фахівця початкової освіти.

     Викладачі коледжу постійно дбають про підвищення свого фахового рівня, творчо підходять до написання навчально-методичних посібників, підручників, беруть активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних конференціях. Значна частина педагогів публікує результати своїх досліджень у виданнях, що входять до переліку ВАК України та мають навчально-методичні посібники з висновком Науково-методичної Ради з питань освіти МОНУ: «Схвалено для використання в  ЗЗСО».

     У коледжі функціонує методична рада, яка координує навчання педагогічних працівників у магістратурі, аспірантурі, пропагує перспективний педагогічний досвід, організовує і презентує видавничу та науково-методичну діяльність викладачів, сприяє застосуванню інноваційних технологій в освітньому процесі.

   Озираючись на прожиті роки і будуючи плани на майбутнє, ми усвідомлюємо: нам є чим пишатися, бо пройдено славний, хоч і нелегкий, шлях, а попереду – світлі й безмежні перспективи.

      Пріоритетними завданнями педагогічного коледжу на сучасному етапі є:

  • забезпечення якісної загальноосвітньої та професійної підготовки студентів коледжу за усіма ліцензованими напрямками освітньої діяльності;

  • реформування системи організації освітньо-виховного процесу, забезпечення якісно нового рівня навчання шляхом модернізації освітнього процесу;

  • удосконалення матеріальної, навчально-методичної та навчально-виробничої бази коледжу, організація творчих майстерень та лабораторій фахового спрямування;

  • впровадження новітніх інформаційних прогресивних педагогічних технологій;

  • забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;

  • створення умов для формування професійного росту викладачів та постійного підвищення рівня кваліфікації викладацького складу.

    Колектив усвідомлює, що перед нами стоять завдання складні і важливі. Ми їх спільно вирішимо, адже в нашому коледжі для цього є всі необхідні умови: професійний досвід і мудрість колективу, прагнення студентів до набуття сучасних якісних знань, професійних компетентностей.

    Балтський педагогічний фаховий коледж повний сил і бажання виконати своє головне призначення – готувати для рідної держави висококваліфікованих спеціалістів початкової загальної освіти.

 

                                                                                                  З повагою директор Комунального закладу

                                                                                                 «Балтський  педагогічний фаховий коледж»

                                                                          кандидат педагогічних наук,

                                                                                                                      заслужений працівник освіти України                                                                                    Сергій   Іванніков.

bottom of page