top of page

Виховний простір

               «Виховання має перевагу над освітою. Творить людину виховання.»

                                                                                                          А.де Сент-Екзюпері

0-02-0a-c96b8956d1732e8efb1b2798976b53bd9a42b54a82388ecd25853ba9ff3aede7_3292db03ad6a93fa.

      Притуляк Тетяна Семенівна

   Заступник директора

           з гуманітарної освіти  і виховання

   Важливими напрямками діяльності коледжу є демократизація та гуманізація освітнього процесу, органічне поєднання національного та загальнолюдського начал. Досягнення вагомих позитивних наслідків виховної роботи щодо формування цілісної гармонійної особистості можливе за умови комплексного підходу та залучення до цієї роботи на засадах педагогіки партнерства викладацького складу закладу, адміністрації, органів студентського самоврядування, всієї студентської громади коледжу.

    Основні завдання коледжу: виховання у здобувачів фахової передвищої освіти патріотизму соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності академічної доброчесності, формування  правової та екологічної культури моральних цінностей, здорового способу життя, здатності критично мислити та самоорганізовуватись в сучасних умовах.

bottom of page